Historia Zakładu Pogrzebowego Wrzos

Małgorzata Hermanowicz jest założycielką tego zakładu pogrzebowego. W ewidencji CEIDG zarejestrowała firmę w 2007 roku jako pogrzeby i działalność pokrewna. Od początku wiedziała, że praca w tym zawodzie musi być ukierunkowana na ludzi. Sens tej działalności zamyka się  w krótkim stwierdzeniu, że pracuje się po to, by pomóc wszystkim w trudnej i bardzo smutnej chwili. Śmierć najbliższych to bardzo ciężki czas, często związany z całkowitą niemocą emocjonalną i funkcjonalną. To właśnie takim osobom trzeba służyć wsparciem i wspomóc w załatwianiu wszystkich niezbędnych czynności formalnych zmierzających do przeprowadzenia pogrzebu. Proces zorganizowania i przeprowadzenia uroczystości pożegnania zmarłego jest złożony. Na finalną całość składa się wiele drobiazgów, o które trzeba zadbać i je przewidzieć. Tylko mając gruntowną znajomość branży, jak w przypadku ekipy pani Hermanowicz, można wiedzieć co, jak i kiedy należy wykonać. Wieloletnie doświadczenie sprawiło, że wypracowane zostały w firmie odpowiednie standardy pracy. Najważniejszymi są empatia, wrażliwość i otwartość na indywidualizm oczekiwań. To właśnie jakość świadczonych usług oraz zadowolenie klientów stały się podstawą do przyznania w 2015 roku tytułu Euro Firma Fair Play poświadczony Certyfikatem CIRF.

Zakres usług świadczonych przez Zakład Pogrzebowy Wrzos

Firma prowadzi usługi pogrzebowe kompleksowo na terenie całego powiatu malborskiego i sztumskiego – szczegóły możecie Państwo sprawdzić na podstronie zakłady pogrzebowe pomorskie. Każdy etap przygotowań do pochówku jest wykonywany niezwykle profesjonalnie. Każda częściowa usługa z całego pakietu może być przedmiotem odrębnego zlecenia związanego z pochówkiem. To zawodowe przygotowanie prowadzi do wysokiej dbałości o każdy szczegół. Klient z chwilą zgłoszenia pełnej usługi pogrzebu może liczyć na to, że to pracownicy przejmą na siebie wszystkie obowiązki z przygotowaniem należytego pochówku. Zajmą się stroną formalno-prawną i organizacyjną. Po przyjęciu informacji o zgonie pracownicy dokonają eksportacji ciała z każdego miejsca w kraju i z zagranicy. Zmarły zostanie przewieziony do nowoczesnej chłodni, gdzie w odpowiednich warunkach zaczeka do dnia włożenia do trumny. Potem wyszkoleni pracownicy wykonają toaletę pośmiertną z makijażem włącznie. Ciało zmarłego zostanie następnie ubrane w żałobny strój z wybranego przez rodzinę zasobu firmy. To najbliżsi decydują o tym, jaka będzie trumna – z drewna dębowego, sosnowego czy innego, w jasnym czy ciemnym kolorze. Jeżeli wcześniej zdecydowano o pogrzebie urnowym, to pracownicy zadbają o stosowne dokumenty i ciało zostanie złożone do trumny specjalnej – kremacyjnej. Potem prochy zostaną złożone do naczynia wybranego przez  najbliższych. Urnę na spopielone szczątki wybrać można z katalogu wielu wzorów ceramicznych, kamiennych czy metalowych w szerokiej gamie kolorystycznej. Po kremacji następuje pochówek na cmentarzu w specjalnie przygotowanych kolumbariach lub w indywidualnych grobach wcześniej wymurowanych przez zakład. Przebieg uroczystości można zaplanować w obrządku religijnym każdego wyznania i świeckim. Na stanie zakładu dostępne są różnorodne akcesoria pogrzebowe stanowiące konieczne elementy w każdego realizacji pochówku. Zamówić można tabliczki natrumienne czy nagrobkowe. Wykwalifikowani pracownicy zajmą się przygotowaniem wieńców, wiązanek i kwiatów z dedykowanymi szarfami napisowymi.

Posiadane pojazdy specjalne do przewozu zwłok należą do najnowocześniejszych i najlepiej wyposażonych w niezbędne zabezpieczenia do eksportacji bezpiecznej i zgodnej z przepisanymi sanitarnymi. Karawany mogą przewozić ciała zmarłych na znaczne odległości. Dlatego firma ma w ofercie transport międzynarodowy trumien i urn.

Ekshumacje to wymagające czynności przy odkrywaniu grobów i przenoszeniu zwłok obwarowane przepisami sanitarno – epidemiologicznymi. Firma spełnia wszystkie zalecenia i bezpiecznie je przeprowadza.

Główne biuro Zakładu Pogrzebowego Wrzos

Klient z miejscowości Sztum i okolic, oraz z Malborka może skorzystać z tak profesjonalnej i pełnej oferty pogrzebowej. Każdy, kto zwróci się o organizację pochówku, spotka się z rzeczową pomocą nacechowaną wrażliwością i delikatnością. Siedziba Zakładu Pogrzebowego WRZOS Malbork mieści się w tym mieście przy al. Armii Krajowej 32. Tam pracownicy pełnią dyżury całodobowo nawet w dni wolne i święta.