fbpx
Pogotowie Pogrzebowe

Zakład Pogrzebowy CHARON Toruń

ul. Ks. Pronobisa 2, 87-122 Grębocin

801 12 12 12

56 645 94 54

Ideą firmy jest niesienie pomocy osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji utraty bliskich.

Zobacz

Pogotowie Pogrzebowe w Toruniu

Herb miasta ToruńToruń to miasto na prawach powiatu położone w północnej części Polski, w województwie kujawsko-pomorskim. Miasto jest zarówno siedzibą sejmiku, zarządu, jak i marszałka województwa, a także stolicą diecezji toruńskiej. Miasto zajmuje drugie miejsce w województwie kujawsko-pomorskim pod względem wielkości. Liczba mieszkańców Torunia wynosi ponad 200 tys. osób. W Toruniu znajduje się 6 konsulatów honorowych: Peru, Słowenii, Tunezji, Mołdawii, Litwy, a także Finlandii. Na terenie miasta znajduje się wiele siedzib największych przedsiębiorstw z wieloletnią tradycją, m.in. Zakład Mleczarski „Łowicz”, Fabryka Cukiernicza „Kopernik”, co sprawia, że miasto jest pod tym względem liderem na tle całego województwa. Toruń jest dobrze rozwinięty komunikacyjnie, przebiega przez niego wiele dróg krajowych, a także wojewódzkich.

Na terenie miasta znajduje się bardzo duża ilość zabytkowych obiektów sakralnych. Niewątpliwym atutem miasta jest Zespół Staromiejski – jeden z najcenniejszych zespołów zabytkowych w Polsce, najstarsza część Torunia, wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.

Sprawdzone Zakłady Pogrzebowe Toruń

Odprowadzenie Zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku jest moralnym obowiązkiem każdego człowieka, a wykonać je należy z pełnym szacunkiem, taktem oraz wrażliwością. Profesjonalne Usługi Pogrzebowe Toruń zapewnia wybrany przez nas zakład pogrzebowy z wieloletnią tradycją i doświadczeniem. Dzięki wykwalifikowanym i zaufanym pracownikom zakładu całodobowo świadczone są usługi zarówno obejmujące dopełnienie formalności urzędowych, cmentarnych, jak i kościelnych. Personel zapewnia również pomoc w wyborze trumien, urn, a nawet ławek i innych akcesoriów pogrzebowych. Dzięki własnej pracowni florystycznej Klient może na miejscu dokonać zakupu spośród wielu gotowych wiązanek i wieńców oraz złożyć indywidualne zamówienie na dekorację pogrzebową.

Zakład Pogrzebowy CHARON Toruń oferuje transport Osoby Zmarłej z domu, odbiór urn i trumien z lotnisk, a także dzięki współpracy z ambasadami i konsulatami, transport międzynarodowy oraz na terenie kraju. Profesjonalna kadra pracowników zakładu świadczy usługi tłumaczenia aktów zgonu i innych dokumentów. Zakład kredytuje usługę pogrzebu w ramach zasiłku ZUS i KRUS. Jako jeden z niewielu zakładów, posiada w swojej ofercie dokumentację foto/video ceremonii pogrzebowej. Dodatkowo firma funeralna wykonuje ekshumacje i kremacje.

Cmentarze na terenie Torunia

Toruń jest miastem o wielokulturowej historii, o czym świadczy spora ilość cmentarzy, na których pochowani są ludzie różnych wyznań. Jednym z kluczowych cmentarzy na mapie miasta jest Cmentarz Komunalny nr 2 im. Ofiar II Wojny Światowej w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej. Dużą część osób tam pochowanych stanowią ofiary hitlerowskich obozów jenieckich i przejściowych rozmieszczonych w Toruniu. Na terenie nekropolii znajdują się pozostałości pomnika wdzięczności Armii Czerwonej, przeniesione z centrum miasta w 1997 roku. Wart uwagi jest również cmentarz św. Jerzego, na którym pochowano zmarłych nie tylko wyznania rzymskokatolickiego, ale również ewangelicko-unijnego, ewangelicko-augsburskiego, a także ewangelicko-reformowanego.

Krematorium w Toruniu

W Toruniu znajduje się tylko jedno krematorium – Spopielarnia Toruń FHU Wiesław Laskowski, która zlokalizowana jest przy ul. Grudziądzkiej 190. Z usług spopielarni korzystają zakłady i domy pogrzebowe działających na terenie i w bliskich okolicach miasta Toruń.

Masz pytania?

Pogotowie Pogrzebowe

Skontaktuj się z naszym działem pomocy

Całodobowa Infolinia

801 12 12 12

881 280 205

801 12 12 12   Infolinia Pogotowie Pogrzebowe