fbpx
Pogotowie Pogrzebowe

Nagrobki zwykle stawiane są raz na kilkadziesiąt lat, z myślą o tym, że przetrwają jak najdłużej. Niemniej zdarzenia losowe, takie jak upadek drzewa na pomnik, kradzież galanterii nagrobnej czy zwykłe akty wandalizmu niestety wciąż zdarzają się bardzo często na polskich cmentarzach. W zależności od tego, z jakiego materiału wykonany jest nagrobek, jego cena może wynosić od kilku do nawet kilkunastu tysięcy, dlatego w przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia, odczujemy to dotkliwie.

Biorąc pod uwagę wysokie kwoty, jakie wydajemy w przypadku konieczności zamówienia pomnika oraz ryzyko, że zostanie zniszczony w ciągu kilku lat, rodzi się pytanie, czy warto ubezpieczyć nagrobek? Często zastanawiamy się nad polisą chroniącą, chociażby od skutków zjawisk atmosferycznych. Zanim jednak zdecydujemy się na podpisanie umowy z przedstawicielem ubezpieczalni, warto dowiedzieć się, od czego konkretnie taka polisa nas chroni, a za co ubezpieczyciel nie wypłaci nam pieniędzy na pokrycie powstałych szkód.

uszkodzony pomnik na cmentarzu

Jak możemy ubezpieczyć nagrobek i od czego chroni polisa?

Ubezpieczenie nagrobka nie jest oferowane przez firmy jako samodzielny produkt ubezpieczeniowy. Zwykle jest to rozszerzenie przy zwykłej polisie dotyczącej ubezpieczenia nieruchomości. Dlatego, aby ubezpieczyć nagrobek najczęściej trzeba mieć wykupioną polisę mieszkaniową.

Na rynku taką formę ochrony przed nieprzewidzianymi zdarzeniami oferuje wiele firm ubezpieczeniowych. Kupując polisę mieszkaniową rozszerzoną o ochronę pomnika, ubezpieczyciel może zapewnić, że wszystkie budowle będą chronione w takim samym zakresie. Oznacza to, że nagrobek chroniony będzie w takim samym stopniu jak mieszkanie.

Sprawdź, jaka jest Wysokość cen za miejsca na polskich nekropoliach

Kiedy zostanie wypłacone odszkodowanie?

Odszkodowanie będzie więc wypłacone w przypadku kradzieży z włamaniem, aktów wandalizmu czy zniszczeń spowodowanych przez warunki atmosferyczne takie jak: wiatr, powódź, uderzenie pioruna lub w sytuacji upadku drzewa. Warto również pamiętać, że polisa dotyczy szkód, które powstają w częściach składowych pomnika, a więc na tablicy nagrobkowej, płycie, cokole, ramach, a także na rzeźbach oraz wazonach, które są integralną częścią pomnika. Ubezpieczeniem nie są więc objęte te przedmioty, które nie są na stałe przytwierdzone do pomnika. Są to m.in. kwiaty, znicze oraz inne elementy dekoracyjne. Niemniej jednak jak w każdym ubezpieczeniu, podstawowym dokumentem jest OWU, czyli ogólne warunki ubezpieczenia. To one szczegółowo określają, w jakich przypadkach odszkodowanie będzie wypłacane, a kiedy sami będziemy musieli pokryć koszty związane z naprawą.

Przeczytaj także: Cmentarni złodzieje, czy problem nadal istnieje?

Czego nie obejmuje polisa dotycząca ochrony pomnika?

Podstawowy dokument, jakim jest OWU określa dokładne sytuacje, w których możemy się spotkać z odmową wypłaty odszkodowania. Takie sytuacje są różne i zależą od konkretnej firmy ubezpieczeniowej oraz zakresu działania polisy. Jednak można wyróżnić szereg przypadków, które są typowe dla większości firm. Zwykle:

  • polisa nie obejmuje szkód, które są wynikiem naturalnego „starzenia się” nagrobka,
  • nie pokrywa strat związanych z osuwaniem czy zapadnięciem się ziemi wokół pomnika,
  • nie możemy liczyć także na pokrycie kosztów renowacji w przypadku, kiedy pomnik zostanie zabrudzony woskiem, sadzą lub dymem,
  • w przypadku, kiedy szkody powstaną na skutek działania kamieniarza, firmy pogrzebowej, czy zarządu cmentarza nie możemy starać się o wypłacenie odszkodowania. W takiej sytuacji powinniśmy zgłosić się po rekompensatę bezpośrednio do firmy, która odpowiada za dokonane zniszczenia. Wtedy to oni ponoszą odpowiedzialność za powstałe szkody.

kobieta sprzątająca pomnik na cmentarzu

Ile kosztuje ubezpieczenie pomnika?

Wysokość składki na ubezpieczenie zależy od tego, jaką nieruchomość ubezpieczamy – jaka jest jej wartość oraz lokalizacja. Dużo zależy także od wybranego pakietu – jaką sumę ubezpieczenia oraz jakie dodatki wybierzemy do podstawowej polisy.

Zazwyczaj koszt ubezpieczenia nieruchomości wraz z dodatkową opcją ochrony nagrobka w skali roku waha się w granicach od 100 zł do ponad 500 zł.

Grupa Pogotowie Pogrzebowe

Masz pytania?

Pogotowie Pogrzebowe

Skontaktuj się z naszym działem pomocy

Całodobowa Infolinia

801 12 12 12

881 280 205

801 12 12 12   Infolinia Pogotowie Pogrzebowe