fbpx
Pogotowie Pogrzebowe

Chcąc zarezerwować miejsce na cmentarzu, czasem jesteśmy zaskoczeni wysokością opłat przewidzianych w cenniku. Dlaczego tak jest? Co ma wpływ na wysokość tych opłat i czy podlegają one określonym regulacjom w całym kraju? Na te i podobne pytania postaramy się odpowiedzieć w niniejszym artykule. Istnieje podstawa prawna, zgodnie z którą pobierane są opłaty za miejsca na polskich nekropoliach. Powyższe kwestie powinny być regulowane według przepisów z ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Ustawa ta z 31 stycznia 1959 r. dotyczy zarówno cmentarzy parafialnych, jak i komunalnych. Według wymienionej ustawy należy wyznaczać omawiane stawki w całym kraju.

Jaka jest przyczyna tego, że opłaty te są aż tak wysokie?

Istotnym czynnikiem mającym wpływ na wysokość opłaty za miejsce na cmentarzu jest kwota, jaką zarządca danej nekropolii pobiera na poczet wykonania czynności organizacyjnych takich jak przyjmowanie wpłat, księgowanie i inne. Składnikami tych opłat są także: koszty związane z wykonywaniem czynności porządkowych przeprowadzanych systematycznie na cmentarzach oraz opłaty za wywóz odpadów komunalnych z nekropolii. Kolejnym składnikiem jest podatek VAT. Jest on pobierany tylko i wyłącznie na nekropoliach komunalnych. Podatek VAT ma wpływ na wysokość ceny za miejsce na cmentarzu, a także doliczany jest do opłaty za rezerwację takiego miejsca na nekropolii na następne lata. Tak jak usługi pogrzebowe – również wyżej wymienione opłaty opodatkowane są ośmioprocentową stawką VAT. Opłaty pobierane za miejsca na nekropoliach wyznaniowych są zwolnione z tego podatku.

Porównanie wysokości opłat

Przykładowe wysokości kwot, jakie należy uiścić w przypadku potrzeby użytkowania miejsca na cmentarzu, można porównać, by wybrać najbardziej nam odpowiadający rodzaj grobu. Następujące opłaty zależne są od rodzaju grobowca, jaki chcemy postawić.
Należy mieć na uwadze również specyfikę danego cmentarza, a także konkretnych kwater na tej nekropolii, ponieważ inna cena będzie obowiązywała przy centralnej alejce lub w Alei Zasłużonych, a inna będzie stawka za podobne wielkością miejsce na uboczu, pod cmentarnym murem. Na wysokość tych cen ma wpływ także specyfika danego miasta. Na nekropoliach wiejskich stawki są znacznie mniejsze.

Stawki obowiązujące za pojedynczy nagrobek

Jeśli chodzi o opłatę za okres 20 lat, to w przypadku udostępnienia miejsca do pochówku osoby zmarłej w nowej mogile ziemnej pojedynczej-jej wysokość mieści się w przedziale cenowym: od około 660,00 zł do 1 150,00 zł. Wysokość opłaty, jaką zwykle uiszcza się przy wyborze grobu murowanego z jednym miejscem do pochowania osoby zmarłej i rezerwacją tego grobowca na następne lat 20 wynosi około 2 400,00 zł.

Podwójny grobowiec

Jeśli mówimy o udostępnieniu miejsca do pochowania zwłok osoby zmarłej na okres 20 lat w nowym grobie ziemnym głębinowym, czyli dwupoziomowym, to cena przewidziana w tym wypadku waha się od 800,00 zł do 1 400,00 zł. Kwota w przybliżeniu 4700,00 zł będzie wystarczająca, by opłacić na 20 lat miejsce pod dwumiejscowy grób murowany zarówno taki, który jest dwupoziomowy, jak i ten, który posiada 2 miejsca, ale w usytuowane w poziomie.
W tym wypadku, gdy za jakiś czas będziemy chcieli jeszcze pogłębić ten grób, to za każde następne miejsce w pionie dopłata będzie wynosiła około 1 200,00 zł.

Rodzinne wieloosobowe grobowce

Ile należy zapłacić za udostępnienie miejsca na 20 lat do pochowania wielu osób w grobie ziemnym rodzinnym? Jeżeli mowa o grobowcu ziemnym dwumiejscowym w poziomie – jest to kwota rzędu od 1100,00 zł do około 1 900,00 zł. Od około 3 150,00 zł do 3 750,00 zł – to przedział cenowy charakteryzujący wysokość opłat, jakie trzeba uiścić, by przez okres 50 lat użytkować grobowiec rodzinny. Połączone jest to z możliwością budowy murowanego grobowca, w którym znajduje się jedno miejsce w poziomie oraz dwa miejsca w pionie. Jeśli planujemy, by grobowiec rodzinny zajmował dwa miejsca w pionie i także dwa miejsca w poziomie, to za taki sam okres opłata ta zwiększy się wówczas i będzie wynosić: od 5 000,00 zł do 6 000,00 zł. Każde następne miejsce do pochówku w pionie wiąże się z poniesieniem dodatkowej opłaty w wysokości od 1 550,00 zł do 1 900,00 zł.

Nisza na urny w ścianie pamięci, czyli w kolumbarium

Kwota, jaką należy uiścić za użytkowanie niszy urnowej ( przykładowo z miejscem na 4 urny) przez okres 20 lat, w przypadku pochówku w ścianie pamięci może wynosić od 4 000,00 zł do 5 900,00 zł.

Pojedyncze nagrobki urnowe

Często w miastach włodarze cmentarza wyznaczają określony teren, na którym planowane są ujednolicone pod względem wizualnym nagrobki urnowe, które mają postać niewielkich płyt granitowych. Są to miejsca ziemne przeznaczone specjalnie do pochówku urn – mają więc małe rozmiary. Zaprojektowane są one tak, by tworzyły spójny, harmonijny układ o wyglądzie podobnym do wojskowych nekropolii. Za kwatery przeznaczone pod ten rodzaj nagrobków na 20 lat trzeba zazwyczaj zapłacić od 500 zł do 900,00 zł. Wielkość takich ujednoliconych nagrobków to zazwyczaj: 12,5 x 25 cm lub 25×25 cm.

Wieloosobowe nagrobki urnowe

Koszt udostępnienia przez zarządcę cmentarza miejsca do pochówku kilku urn na 20 lat
(często jest to miejsce zaprojektowane tak, by pomieściło 4 urny, najczęściej z zaplanowanym już ujednoliconym nagrobkiem granitowym) wynosi od 3 650,00 zł do 6 300,00 zł.

Nagrobki dziecięce

Dotyczą one dzieci, które zmarły nie ukończywszy jeszcze szóstego roku życia. Wysokość opłaty za nowe miejsce ziemnego pochówku dziecka na okres 20 lat to koszt od 400,00 zł do około 700,00 zł brutto.

Miejsca w „Ogrodach pamięci”

Nie na każdym cmentarzu jest możliwość pochówku tego rodzaju. Niewątpliwie jest to jedna z opcji, która wydaje się być najkorzystniejsza z finansowego punktu widzenia. Jeśli zdecydujemy się na pochowanie prochów w Ogrodzie Pamięci’’ to będzie się ono wiązało z wydatkiem około 280,00 zł.

Dochowanie urny do istniejącego już grobowca

Jeśli pierwszy raz chcemy dochować urnę, jak również w wypadku kolejnego dochowania urny do użytkowanych już: mogiły ziemnej, grobu murowanego, a także niszy urnowej to wydatek rzędu od mniej więcej 250,00 zł do 350,00 zł.

Pogłębienie grobu i dochowanie trumny

By możliwe było dochowanie trumny do użytkowanego już wcześniej grobowca, należy ów grób pogłębić. Zarząd cmentarza pobierze od nas w tej sytuacji opłatę od czynności pogłębienia grobu. Gdy pogłębiamy grób pojedynczy cena, jaką przyjdzie nam zapłacić, waha się od 250,00 zł do około 400,00 zł.

Gdy koniecznie chcemy dokonać pochówku na pobliskim cmentarzu

Wysokość opłat znacznie różni się w zależności od tego, czy dany cmentarz jest komunalny, czy wyznaniowy oraz, czy znajduje się on na terenach wiejskich, czy w okolicy większych miejscowości lub na w granicach miasta. Jeżeli chcemy pochować naszą bliską osobę na danym cmentarzu, a kwota, jaką należy zapłacić za miejsce na tej nekropolii, jest dla nas trudna do zaakceptowania, to warto poprosić o rozłożenie tej opłaty na raty. Większość zarządców cmentarzy przewiduje takie rozwiązanie.

Nekropolie na terenie miast, a tereny wiejskie

Znaczący wpływ na wysokość opłaty za miejsca na nekropoliach ma ich lokalizacja. Cmentarze usytuowane na terenach wiejskich charakteryzują się zwykle dużo niższymi stawkami przewidzianymi w cennikach. Powodem zaistniałej sytuacji jest zapewne mniejsze zapotrzebowanie na takie miejsca. Kolejnym czynnikiem mającym na to wpływ jest fakt, że niższe dochody mieszkańców małych miejscowości skłaniają zarządy nekropolii do bardziej oszczędnego gospodarowania powierzonym im budżetem. Sytuację odwrotną obserwujemy w miastach – chętnych osób na rezerwację miejsca pod nagrobek jest wiele, a lepsze płace sprawiają, iż mieszkańcy miast skłonni są zapłacić dużo wyższe kwoty za miejsca ostatniego spoczynku.

Wysokie ceny miejsc na cmentarzach

 

Grupa Pogotowie Pogrzebowe

Masz pytania?

Pogotowie Pogrzebowe

Skontaktuj się z naszym działem pomocy

Całodobowa Infolinia

801 12 12 12

881 280 205

801 12 12 12   Infolinia Pogotowie Pogrzebowe