fbpx
Pogotowie Pogrzebowe

Każdy rodzic w przypadku straty nienarodzonego dziecka ma prawo je pochować. Ma również prawo ubiegać się o zwrot kosztów poniesionych w trakcie organizacji pochówku.

Aktualne warunki przyznania zasiłku pogrzebowego

Obecnie, aby rodzice otrzymali zasiłek pogrzebowy, potrzebny jest odpisu aktu urodzenia dziecka. Jeśli dziecko urodziło się martwe, nie sporządza się aktu zgonu, a jedynie dodaje stosowną adnotację w akcie urodzenia. Przepisy wymagają także określenia płci dziecka. W przypadku wczesnego etapu ciąży, kiedy nie można jeszcze ustalić płci, dla dzieci martwo urodzonych nie można sporządzić aktu urodzenia. Wtedy na wniosek osoby uprawnionej do pochowania dziecka sporządza się kartę zgonu. Niemniej jednak nie upoważnia ona do otrzymania zasiłku pogrzebowego.

Sprawdź także: Zasiłek pogrzebowy będzie wyższy? Możliwa nawet dwukrotność obecnej kwoty

Zmiany w przepisach

Projekt zmian w przepisach, za którym opowiedziały się dwie komisje senackie, zakłada prawo do otrzymania zasiłku pogrzebowego przez osoby, które pokryły koszty pogrzebu martwo narodzonego dziecka, bez względu na czas trwania ciąży. Prawo do zasiłku pojawia się również w sytuacji, kiedy dla dziecka nie sporządzono aktu urodzenia, lecz kartę zgonu.

Projekt powstał z inicjatywy Rzecznika Praw Obywatelskich, a jego celem jest wsparcie rodziców dzieci martwo narodzonych, których płci nie da się ustalić. Wejście w życie ustawy proponowane jest na 1 stycznia 2022 roku. Wcześniej projekt zostanie poddany konsultacjom społecznym, a także ocenie skutków regulacji.

 

pochówek dziecka nienarodzonego

 

Grupa Pogotowie Pogrzebowe

Masz pytania?

Pogotowie Pogrzebowe

Skontaktuj się z naszym działem pomocy

Całodobowa Infolinia

801 12 12 12

881 280 205

801 12 12 12   Infolinia Pogotowie Pogrzebowe