fbpx
Pogotowie Pogrzebowe

Gdy los stawia nas w trudnej sytuacji i stykamy się ze śmiercią osoby z nami spokrewnionej lub takiej, która nie miała rodziny i to my będziemy odpowiedzialni za jej pochówek, pojawia się pytanie: Co w takiej sytuacji zrobić na początku i jakich formalności należy dopełnić?

Kolejność kompletowania dokumentacji

Porządek, w jakim kolejno wystawiane są dokumenty, jest następujący:

  1. Karta informacyjna
  2. Karta zgonu
  3. Akt zgonu

Najważniejsze czynności, które należy wykonać

  1. Uzyskujemy kartę informacyjną.
  2. Otrzymujemy kartę zgonu.
  3. Wybieramy miejsce pochówku – miejscowość i konkretny cmentarz.
  4. Dzwonimy na Pogotowie Pogrzebowe w celu zamówienia usługi pogrzebu.
  5. Osoba zmarła zostaje przewieziona do chłodni.
  6. Mamy czas, by zająć się uzyskaniem aktu zgonu lub możemy ten obowiązek scedować na Zakład Usług Pogrzebowych po wypełnieniu odpowiedniego pełnomocnictwa.

Uzyskanie karty informacyjnej

Często pierwszym dokumentem, jaki zostanie wystawiony, jest karta informacyjna, w której znajduje się informacja o śmierci danej osoby. Karta informacyjna nie jest wystarczającym dokumentem, by pracownicy Zakładu Pogrzebowego mogli już przyjechać po osobę zmarłą z karawanem. Gdy otrzymaliśmy tylko kartę informacyjną, musimy dalej oczekiwać na lekarza, który wystawi kartę zgonu i dopiero wtedy pracownicy Zakładu Usług Pogrzebowych będą mogli odebrać ciało zmarłego.

Kartę informacyjną sporządza sanitariusz lub ratownik medyczny obecny w karetce pogotowia ratunkowego. Dzieje się tak w przypadku, gdy zgon stwierdzono w trakcie udzielania koniecznych świadczeń przez zespół ratownictwa medycznego oraz w zespole tym nie ma lekarza – wtedy zostaje sporządzona tylko karta informacyjna z adnotacją o śmierci pacjenta. Ratownik medyczny ma obowiązek zawiadomić lekarza rodzinnego o potrzebie przyjazdu i potwierdzenia zgonu.

Gdy tylko dowiemy się o śmierci osoby – natychmiast dzwonimy na pogotowie ratunkowe z telefonu komórkowego – na ogólnopolski numer: 112 lub z telefonu stacjonarnego na numer: 999. Po przyjeździe karetki pogotowia ratunkowego istnieją dwie możliwości potwierdzenia zgonu danej osoby: możemy otrzymać kartę informacyjną lub możemy uzyskać kartę zgonu, jeżeli w karetce pogotowia był lekarz, który zdecydował się wystawić taki dokument.

Karta informacyjna wzór

 

Karta zgonu

Karta zgonu jest to urzędowy dokument będący podstawą do dalszych czynności, czyli odbioru ciała osoby zmarłej przez pracowników Domu Pogrzebowego oraz jest to niezbędny druk do wystawienia aktu zgonu.

W karcie tej zawarte są między innymi informacje o:

– tożsamości zmarłego,
– prawdopodobnej przyczynie zgonu,
– miejscu śmierci,
– dane dotyczące sposobu dokonania pochówku przeznaczone specjalnie dla osób z administracji cmentarza,
– w przypadku, gdyby dana osoba zmarła na chorobę zakaźną obowiązują odmienne procedury przy pochówku – dlatego informacja o przyczynie zgonu także umieszczona jest w tym dokumencie.

Właściwym lekarzem, który może wystawić kartę zgonu, jest lekarz rodzinny leczący osobę, która zmarła w ostatnim miesiącu jej życia. Badanie pośmiertne i sporządzenie karty zgonu powinno nastąpić w ciągu 12 godzin od śmierci. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe – kartę tę wystawia inny lekarz. Jeśli śmierć nastąpiła w dzień wolny od pracy i przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej nie są czynne – wtedy należy dzwonić na pogotowie ratunkowe, by lekarz uprawniony do wystawienia karty zgonu przybył na miejsce, gdzie znajduje się zmarła osoba.

Karta zgonu wzór

 

Dzwonimy na Pogotowie Pogrzebowe w celu zamówienia usługi pogrzebu

Jeśli mamy kartę zgonu – już w tym momencie możemy zadzwonić na całodobowy numer telefonu: 801 12 12 12. Dzięki Pogotowiu Pogrzebowemu uzyskamy niezbędną pomoc w organizacji pogrzebu. Oprócz dokładnego adresu, gdzie znajduje się osoba zmarła, należy też podać miejsce planowanego pochówku – gdy jest to mała miejscowość, wtedy najlepiej podać jej kod pocztowy.

Zmarła osoba zostanie przewieziona do chłodni

Dlaczego tak ważne jest szybkie działanie? W chwili śmierci organizm ludzki przestaje funkcjonować – w związku z tym ciało osoby zmarłej zaczyna podlegać degradacji. By temu zapobiec konieczne jest, szybkie podjęcie działań mających na celu zatrzymanie tych zmian. Dzwoniąc na Pogotowie Pogrzebowe, mamy pewność, że nastąpi natychmiastowe przetransportowanie osoby zmarłej do chłodni. Zyskujemy również gwarancję, że każda procedura przeprowadzona będzie profesjonalnie – tak, by nie nastąpiły szkodliwe procesy. Zarówno szybkość działania, jak i bezpieczeństwo jest tu priorytetem.

W Urzędzie Stanu Cywilnego

Akt zgonu powinien być wystawiony w ciągu 3 dni od chwili wystawienia karty zgonu. Jeżeli śmierć nastąpiła w wyniku choroby zakaźnej, czas ten skraca się do 24 godzin.

Aby uzyskać ten dokument, należy się udać do Urzędu Stanu Cywilnego w tej miejscowości, w której nastąpiła śmierć. Dokument uzyskany w USC będzie potrzebny zarówno do organizacji pochówku, jak i do tego, by otrzymać zasiłek pogrzebowy.

Kto jest uprawniony do zgłoszenia zgonu w USC:

małżonek zmarłej osoby,
– najbliższa rodzina, czyli: zstępni (dzieci, wnuki), rodzeństwo lub wstępni zmarłego (rodzice, dziadkowie),
– osoba będąca jego przedstawicielem ustawowym, czyli rodzic lub opiekun.

Zagadnienia dotyczące:

– tego jak uzyskać akt zgonu i zasiłek pogrzebowy,
– jakie są procedury obowiązujące w sytuacji, gdy lekarz podejrzewa, iż zgon mógł nastąpić w wyniku przestępstwa lub wypadku,
– jak wyglądają procedury w przypadku śmierci w szpitalu lub w hospicjum,
– o co musimy się zatroszczyć przed pogrzebem – wszystkie te tematy opisane są w artykule: Moment śmierci – krok po kroku dopełnienie koniecznych formalności

 

Akt zgonu wzór

 

Kolejne kroki

Kiedy podstawowe formalności zostały już przez nas dopełnione, następuje czas na przygotowanie się do ceremonii pogrzebu i spokojne przemyślenie dalszych czynności, które w najbliższej przyszłości będą istotne. Wszak spełnienie wszystkich obowiązków, godny pochówek, piękne upamiętnienie oraz pożegnanie zmarłej osoby, to wszystko, co możemy dla niej zrobić.

 

 

 

 

Grupa Pogotowie Pogrzebowe

Masz pytania?

Pogotowie Pogrzebowe

Skontaktuj się z naszym działem pomocy

Całodobowa Infolinia

801 12 12 12

881 280 205

801 12 12 12   Infolinia Pogotowie Pogrzebowe