fbpx
Pogotowie Pogrzebowe

O Świadkach Jehowy

Świadkowie Jehowy to związek wyznaniowy założony w 1870 roku w Pensylwanii przez Charlesa T. Russella. Grupa wyłoniła się z nurtu nazwanego Badacze Pisma Świętego. Członkowie tego związku wyznają wiarę w Boga o imieniu Jehowa.

Świadkowie Jehowy uznają się za chrześcijan, ponieważ twierdzą, że kierują się nauczaniem Jezusa Chrystusa, wierzą, że Jezus jest źródłem zbawienia, są chrzczeni w imię Jezusa i kierują do niego swe modlitwy. Wśród religioznawców wciąż jednak toczą się dyskusje na ten temat, ponieważ mimo iż świadkowie powołują się na naukę Chrystusa, nie uznają go za Boga, ale za Króla Nieba, w odróżnieniu od większości chrześcijan, którzy twierdzą, że Jezus w Trójcy Świętej, jest na równi z Bogiem.

Wierzą w koniec świata, który nie oznacza zagłady ludzkości, a koniec obecnej struktury społecznej. Według nich na Ziemię zstąpi Królestwo Niebieskie, a Ziemia zmieni się w raj.

Poglądy Świadków Jehowy na temat nieśmiertelności

Świadkowie Jehowy odrzucają koncepcję nieśmiertelnej duszy, która w momencie śmierci oddziela się od ciała i żyje wiecznie. Studiując Pismo Święte, doszli do wniosku, że znaczenie słowa „dusza” oznacza człowieka, zwierzę lub życie. 144 tysięcy osób zostanie wybranych, aby rządzić razem z Jezusem w Królestwie Bożym, które zstąpi na Ziemię, zastąpi dotychczasowe rządy ludzkie, zaprowadzi pokój i sprawiedliwość, a następnie będzie przez 1000 lat przekształcać Ziemię w raj gdzie wszyscy prawi i nieprawi (tj. ludzie, którzy przestrzegali zasad Bożych, ale nie mieli możliwości ich poznać) dostąpią zmartwychwstania, a następnie Chrystus przekaże władzę Ojcu. Niegodziwcy natomiast nie zostaną wskrzeszeni.

W związku z tym, według Świadków Jehowy zmarli są nieświadomi i nie wywierają wpływu na żyjących. Z tego powodu nie biorą oni udziału w żadnych praktykach mających na celu zjednanie sobie przychylności zmarłych takich jak składanie ofiar, czuwanie przy zwłokach, kierowanie do nich próśb lub rozmawianie z nimi, nie noszą żałoby i nie obchodzą świąt nawiązujących do wiary w nieśmiertelność duszy na przykład Wszystkich Świętych, Dziady, Zaduszki.

Te różnice wyznaniowe powodują, że wpływa to również na różnice w sprawowaniu obrzędów w stosunku do pozostałych wyznań chrześcijańskich.

Jak wygląda pogrzeb Świadków Jehowy?

Według Świadków Jehowy pogrzeb powinien być prosty, ponieważ tak nakazuje Biblia. Nie jest to okazja do chwalenia się swoim statusem społecznym lub materialnym, więc stronią oni od kupowania kosztownych trumien i strojów, które miałyby zadanie wywrzeć wrażenie na współuczestnikach pogrzebu.

Świadkowie Jehowy swoje poglądy bazują na tym czego uczy Pismo Święte, a więc i zwyczaje i przemyślenia dotyczące pogrzebu. Uroczystość pogrzebowa zostaje zorganizowana w miejscu wybranym przez rodzinę zmarłego. Może to być Sala Królestwa (ośrodek życia religijnego Świadków Jehowy), dom pogrzebowy, dom prywatny, krematorium lub cmentarz. Ceremonia trwa około 30 minut i podczas jej trwania starszy zboru wygłasza przemówienie mające pocieszyć pogrążonych w smutku bliskich zmarłego nadzieją zmartwychwstania oraz może przypomnieć historię życia zmarłego, na przykład wspomnieć o jego zaletach, o tym, w jaki sposób przysłużył się dla zboru lub wyrazić uznanie dla jego wiary. Czasami śpiewa się pieśń religijną. Uroczystość kończy modlitwa. Następnie Zmarły chowany jest na cmentarzu komunalnym lub zostaje zastosowana kremacja. Nagrobki Świadków Jehowy pozbawione są symboli krzyża. Świadkowie Jehowy nie pobierają zapłaty za pogrzeb, a obrządek ma charakter otwarty, to znaczy, że każdy, niezależnie od wyznania, może wziąć w niej udział.

Grupa Pogotowie Pogrzebowe

Masz pytania?

Pogotowie Pogrzebowe

Skontaktuj się z naszym działem pomocy

Całodobowa Infolinia

801 12 12 12

881 280 205

801 12 12 12   Infolinia Pogotowie Pogrzebowe