fbpx
Pogotowie Pogrzebowe

 

Rada Ministrów zmniejszyła ograniczenia w związku z wystąpieniem stanu epidemii także w branży pogrzebowej.
Rozporządzenia informuje, że od 20 kwietnia 2020 roku:


– na cmentarzu podczas pogrzebu może przebywać do 50 osób (nie uwzględniając obsługi),
– w budynku użyteczności publicznej, który jest przeznaczony do odbywania kultu religijnego może znajdować się 1 uczestnik na 15m²  powierzchni budynku
(nie uwzględniając osób sprawujących ceremonię),
– ciała osób zmarłych można przewozić za terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020r.

 

informacja o zmianach w przepisach

Masz pytania?

Pogotowie Pogrzebowe

Skontaktuj się z naszym działem pomocy

Całodobowa Infolinia

801 12 12 12

881 280 205

801 12 12 12   Infolinia Pogotowie Pogrzebowe