fbpx
Pogotowie Pogrzebowe

zachodniopomorskie

Pogotowie Pogrzebowe

Jest Ci smutno i nie wiesz co zrobić, bo straciłeś kogoś bliskiego? Pozwól nam zadbać o Twój spokój. Zadzwoń do nas, my na pewno Ci pomożemy. 801 12 12 12 – całodobowo.

Sprawdzone zakłady pogrzebowe zachodniopomorskie

Infolinia Pogotowie Pogrzebowe jest ogólnopolska, swoim zasięgiem obejmuje również województwo zachodniopomorskie. Dzwoniąc na  numer 801 12 12 12, możecie Państwo zgłosić usługę pogrzebu lub transport zwłok. Kompetentni pracownicy infolinii zawsze pomogą i poinstruują Państwa, co należy zrobić w dalszej kolejności. Na terenie miasta Szczecin z Grupą Pogotowie Pogrzebowe współpracuje Zakład Pogrzebowy HORUS Szczecin. Grupa nawiązała współpracę z wieloma sprawdzonymi i profesjonalnymi zakładami pogrzebowymi z terenu całego województwa, tak, by zawsze móc nieść pomoc Rodzinom, które muszą zmierzyć się z utratą bliskiej osoby.

Pogotowie Pogrzebowe w województwie zachodniopomorskim

Województwo zachodniopomorskie leży w północno-zachodniej Polsce, nad Morzem Bałtyckim. Jego powierzchnia wynosi 22 892,5 km2, a liczba ludności to 1 718 861. Na zachodzie obszar województwa graniczy z Niemcami, zaś od wschodu i południa z województwami: pomorskim, lubuskim i wielkopolskim. Północną granicę stanowi linia brzegowa Bałtyku. Stolicą regionu i siedzibą władz samorządowych jest Szczecin. Pod względem administracyjnym zachodniopomorskie dzieli się na: 114 gmin, 18 powiatów oraz 3 miasta na prawach powiatu (Szczecin, Koszalin i Świnoujście).

Województwo zachodniopomorskie z racji swojej wyjątkowej lokalizacji pełni ważną funkcję tranzytową w transporcie międzynarodowym.  Na jego obszarze krzyżują się ważne szlaki komunikacyjne: drogowe, kolejowe i śródlądowe, które  składają się na Transeuropejską Sieć Transportową (TEN-T). Jeśli chodzi o transport morski, najważniejsze znaczenie w skali całego kraju mają porty w Szczecinie, Świnoujściu i Policach. Porty w Szczecinie i w Świnoujściu tworzą jeden z największych w regionie Morza Bałtyckiego zespół portowy. Są one również kluczowymi elementami Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego – Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej. Na terenie województwa funkcjonuje także kilkanaście mniejszych portów morskich i przystani rybackich. Transport lotniczy zogniskowany jest wokół Międzynarodowego Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów, który należy do podstawowej sieci lotnisk w kraju. Ponadto w województwie funkcjonuje cywilne lotnisko Dąbie w Szczecinie oraz lotniska wojskowe
w Świdwinie, Mirosławcu i Darłowie.

Głównymi gałęziami gospodarki województwa zachodniopomorskiego są: przemysł stoczniowy, energetyczny, chemiczny, papierniczy i drzewny oraz browarniczy i rybołówstwo. Największymi działającymi tu przedsiębiorstwami są Stocznia Szczecińska, Zakłady Chemiczne Police, Zespół Elektrowni Dolna Odra oraz Kronospan – wiodący producent materiałów dla branży meblarskiej i budowlanej. Bliskość granicy zachodniej, infrastruktura transportowa połączona z międzynarodową siecią tranzytową oraz obecność portów morskich stanowią cechy decydujące o ogromnej atrakcyjności inwestycyjnej regionu. Ulokowało tu swoją działalność ponad 5000 firm z kapitałem zagranicznym, głównie ze Skandynawii. Inwestorów z zagranicy przyciągają również specjalne strefy ekonomiczne. W województwie zlokalizowane są 22 obszary inwestycyjne położone w 4 specjalnych strefach ekonomicznych: Kostrzyńsko-Słubickiej, Słupskiej, Pomorskiej oraz Euro-Park Mielec.

W Stargardzie znajduje się Park Przemysłowy Nowoczesnych Technologii, gdzie działają firmy takie jak Bridgestone – japoński producent opon, szwedzki Klippan Safety – lider branży motoryzacyjej oraz fińskie firmy: produkująca maszyny związane z załadunkiem towarów Cargotec i Hydroline – lider branży napędów hydraulicznych. Na terenie Goleniowskiego Parku Przemysłowego swoją działalność rozwija znany szwedzki koncern Ikea Industry. Duże znaczenie dla gospodarki mają występujące tu naturalne surowce energetyczne (gaz ziemny, ropa naftowa) oraz surowce lecznicze (torfy borowinowe, wody termalne i solanki), z których korzystają liczne uzdrowiska w Świnoujściu, Kamieniu Pomorskim, Kołobrzegu, Połczyn Zdroju i Dąbkach.

Granica lądowa z Niemcami i bliskość krajów Skandynawskich sprawiają, że województwo zachodniopomorskie jest chętnie odwiedzane przez turystów z zagranicy. Z bogactwa jego walorów przyrodniczych i krajobrazowych korzystają również liczni turyści z Polski. Zwiedzających przyciągają przede wszystkim tereny nadmorskie oraz mnogość i zróżnicowanie atrakcyjnych obszarów wodnych i położonych nad nimi terenów. Na obszarze województwa znajdują się 172 jeziora występujące na Pojezierzach: Wałeckim, Ińskim, Myśliborskim, Drawskim oraz Pobrzeżu Słowińskim. Do największych atrakcji regionu zaliczyć należy Zalew Szczeciński, który jest najdalej wysuniętą na południe zatoką Morza Bałtyckiego. Dookoła zbiornika wytyczony został szlak turystyczny z licznymi rezerwatami przyrody. Na obszarze województwa zachodniopomorskiego znajdują się tereny o szczególnej wartości przyrodniczej, które zostały objęte ochroną. Należą do nich puszcze: Goleniowska, Bukowa, Piaskowa, Barlinecka, Wkrzańska i Drawska oraz dwa parki narodowe: Woliński i Drawieński. Ponadto znajduje się tu 7 parków krajobrazowych, 125 rezerwatów przyrody, 66 specjalnych obszarów ochrony siedlisk oraz 21 obszarów specjalnej ochrony ptaków w ramach europejskiej sieci Natura 2000. Mają one na celu zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, uważanych za szczególnie cenne i zagrożone. Świstun, gadożer, głuszec, wodniczka czy łęczak to nazwy skrajnie rzadkich gatunków ptaków występujących na tych terenach. Z kolei orzeł  bielik jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych ptaków województwa zachodniopomorskiego. Rozmaitość siedlisk fauny i flory wiąże się z występowaniem długiej strefy pobrzeża Bałtyku wraz z wyspami Uznam i Wolin, szeregiem jezior mierzejowych i rzek przymorskich. Występuje tu duża liczba gatunków chronionych roślin, zwierząt i grzybów.  Bardzo rzadką rośliną jest malina moroszka, która występuje w rezerwacie „Janiewickie Bagno”, a na jedynym w Polsce stanowisku w rezerwacie „Bielinek” spotkać można dąb omszony. Osobliwością regionu są mszary z wrzoścem bagiennym – zbiorowiska roślinne występujące w rezerwacie przyrody „Wrzosiec koło Piasecznej”. Spośród gatunków ssaków do najrzadszych należy popielica – nadrzewny gryzoń, którego występowanie stwierdzono tylko na kilku pojedynczych stanowiskach Pomorza Zachodniego.

Potencjał turystyczny województwa zachodniopomorskiego tworzy nie tylko bogactwo i różnorodność, ale również krajobraz kulturowy, będący materialnym świadectwem bogatej historii regionu. Do charakterystycznych elementów tego krajobrazu zaliczyć można staromiejskie układy urbanistyczne, historyczne umocnienia i fortyfikacje, liczne średniowieczne wsie, kościoły i zabudowania poklasztorne. Największe walory kulturowe prezentują historyczne miasta, w których zgromadzone są zabytki obronne, sakralne i muzea regionalne. Należą do nich Szczecin, Świnoujście, Kołobrzeg oraz Koszalin. Na obszarze województwa zachodniopomorskiego znajdują się dwa zespoły urbanistyczno – architektoniczne, uznane za Pomniki Historii. Są to: Kościół pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Królowej Świata w Stargardzie Szczecińskim ze średniowiecznymi murami obronnymi oraz Zespół Katedralny w Kamieniu Pomorskim.

Stargard to jeden z najpotężniejszych ośrodków miejskich Pomorza Zachodniego w okresie średniowieczna. Z tego czasu pochodzą najcenniejsze realizacje architektoniczne miasta. Niestety podczas II wojny światowej Stargard poniósł ogromne straty materialne.  Ocalałe mury obronne i kościół pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Świata to najwybitniejsze osiągnięcia sakralnej i obronnej gotyckiej sztuki budowlanej Pobrzeża Bałtyku. Kościół p.w. Najświętszej Marii Panny Królowej Świata wraz z tzw. zespołem plebanii jest jednym z najwybitniejszych przykładów hanzeatyckiej architektury. Budowę świątyni rozpoczęto w roku 1292, a zakończono pod koniec XV w. Charakterystycznym motywem, często powielanym w architekturze nie tylko Pomorza Zachodniego, ale także Meklemburgii i Dani jest wysoka, ostrołukowa i tynkowana na biało blenda (tzw. blenda stargardzka). Świątynię charakteryzuje rozmach realizacji i wysoka klasa rozwiązań konstrukcyjnych. Na szczególną uwagę zasługują tu artystyczne walory detali architektonicznych takich jak ażurowe maswerki czy elementy glazurowane. W bezpośrednim otoczeniu świątyni zachowały się trzy zabytkowe kamieniczki, tzw. zespół plebanii, w których mieściły się mieszkania duchowieństwa, organisty i kościelnego. Średniowieczne obwarowania miejskie to charakterystyczny element architektonicznego krajobrazu Pomorza Zachodniego. Do dziś zachowały się w całości lub we fragmentach w trzydziestu trzech miastach Pomorza Zachodniego. Budowę murów w Stargardzie rozpoczęto w XIII w, a swój ostateczny kształt uzyskały w XVI w. Częścią obwarowań są bramy miejskie i baszty. Do dziś przetrwały trzy bramy w Stargardzie, z których brama Młyńska (Portowa) jest unikalną dwuwieżową bramą wodną. Stargardzka baszta o nazwie Morze Czerwone jest najwyższą tego typu budowlą w Polsce. Oprócz niej zachowały się jeszcze trzy baszty i dwie basteje.

Zabytkowy zespół w Kamieniu Pomorskim obejmuje romańsko-gotycką katedrę Najświętszej Marii Panny oraz sąsiadujące z nią historyczne budynki. Całość pierwotnie była otoczona murem obronnym, który do dziś zachował się we fragmentach. Kamieńska katedra jest najstarszą i najcenniejszą budowlą regionu Nadbałtyckiego. Najcenniejszy zabytek –  mistyczny krucyfiks z przełomu XIII i XIV wieku znajduje się obecnie w Muzeum Narodowym w Szczecinie.

Masz pytania?

Pogotowie Pogrzebowe

Skontaktuj się z naszym działem pomocy

Całodobowa Infolinia

801 12 12 12

881 280 205

801 12 12 12   Infolinia Pogotowie Pogrzebowe