fbpx
Pogotowie Pogrzebowe

lubuskie

Pogotowie Pogrzebowe

Jest Ci smutno i nie wiesz co zrobić, bo straciłeś kogoś bliskiego? Pozwól nam zadbać o Twój spokój. Zadzwoń do nas, my na pewno Ci pomożemy. 801 12 12 12 – całodobowo.

Sprawdzone zakłady pogrzebowe w województwie lubuskim

Pogotowie Pogrzebowe skupia sieć sprawdzonych i godnych zaufania zakładów pogrzebowych, świadczących kompleksowe usługi funeralne na wysokim poziomie. Funkcjonuje na terenie całego lubuskiego, niosąc profesjonalną pomoc każdej osobie dotkniętej stratą ukochanej osoby bliskiej. Pogotowie Pogrzebowe działa całodobowo przez 7 dni w tygodniu, włączając w to niedziele i wszystkie święta. Pomoc uzyskać można pod numerem infolinii 801 12 12 12.

Pogotowie Pogrzebowe w województwie lubuskim

Województwo lubuskie położone jest w zachodniej Polsce. Od zachodu graniczy z Niemcami, a po stronie polskiej z trzema województwami: zachodniopomorskim, wielkopolskim i dolnośląskim. Zajmuje obszar o powierzchni blisko 14 000 km² i jest jednym z najmniejszych województw Polski, a pod względem ludności (1 014 548 mieszkańców) zajmuje miejsce ostatnie. Administracyjnie województwo lubuskie podzielone jest na dwa podregiony (gorzowski i zielonogórski), 14 powiatów i 83 gminy. Funkcję stolicy województwa pełnią dwa miasta: Zielona Góra (siedziba władz samorządowych) oraz Gorzów Wielkopolski (siedziba wojewody). Zachęcamy do sprawdzenia firmy pogrzebowej, która współpracuje z Grupą Pogotowie Pogrzebowe na terenie stolicy województwa – Zakłady Pogrzebowe Zielona Góra.

Lubuskie leży na skrzyżowaniu naturalnych szlaków transportowych, dzięki czemu region jest dobrze skomunikowany zarówno z resztą Polski, jak i z Europą. Najważniejsze dla ruchu tranzytowego są: autostrada A2 (Wschód – Zachód) i droga ekspresowa S3 (Północ – Południe) oraz linie kolejowe: nr 273 (tzw. Nadodrzanka) i E 20 (Berlin-Warszawa). Na terenie województwa znajduje się port lotniczy Zielona Góra-Babimost. Przez województwo przepływają rzeki takie jak Noteć, Warta, Odra, Nysa Łużycka, jest także kanał śródlądowy Odra-Sprewa. Taka ilość rzek sprzyja rozwojowi transportu wodnego. W lubuskim można skorzystać z 7 przepraw promowych, jak również 12 portów i przystani śródlądowych. Ze względu na przygraniczne położenie oraz sieć korytarzy transportowych województwo lubuskie posiada duży potencjał rozwoju gospodarczego. Na terenie województwa lubuskiego funkcjonuje Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna oraz jedna z podstref Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest-Park”. Główni inwestorzy Strefy reprezentują branże: papierniczą, motoryzacyjną, optyczną, spożywczą, metalową i maszynową. W Żarach działa klaster związany z produkcją szkła i ceramiki oraz wyrobów drewnopochodnych.  Największe firmy regionu to:, Kronopol sp z o.o. w Żarach, Arctic Paper w Kostrzyniu, Steinpol Meble Sp. z o.o. w Rzepinie i Ciech Vitrosilicon S.A. w Iłowej.

Województwo lubuskie jest najbardziej zalesionym regionem w Polsce. Obszary leśne zajmują aż 48,8% jego całkowitej powierzchni. Występują tu rozległe bory i puszcze: Gorzowska, Notecka, Drawska i Lubuska. Najcenniejsze tereny regionu objęte zostały ochroną prawną
i zajmują łącznie 38,9% ogółu powierzchni, co znacznie przewyższa średnią krajową. Obszary chronione województwa lubuskiego to ponad 60 rezerwatów przyrody i ponad 1500 pomników przyrody. Na Ziemi Lubuskiej znajdują się dwa parki narodowe: Ujście Warty i Drawieński. Park Narodowy Ujście Warty został utworzony w 2001 r. i obejmuje unikalne tereny podmokłe będące jedną z najważniejszych w Polsce ostoi ptaków wodnych i błotnych. Wśród występujących tu gatunków ptaków 26 należy do gatunków ginących w skali świata. Ponad 80 proc. powierzchni Drawieńskiego Parku Narodowego stanowią lasy. Pozostałe charakterystyczne elementy przyrody Parku to torfowiska, ekosystemy wodne i łąkowe. Występuje tam ponad 900 gatunków roślin, około 130 gatunków ptaków lęgowych w tym orły bieliki, ok. 50 gatunków ssaków i ok. 30 gatunków ryb. W województwie lubuskim utworzono 8 parków krajobrazowych, z których największe to Park Krajobrazowy Ujście Warty oraz Łuk Mużakowa. Ten ostatni został w 2004 r. wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO jako obiekt transgraniczny, a w 2016 nadany został tytuł Geoparku UNESCO. Na jego obszarze znajduje się największy w kraju ogród w stylu angielskim, założony w 1815 roku przez księcia Hermanna Ludwiga von Pückler-Muskau.

Na terenie województwa lubuskiego znajdują się liczne obiekty o wysokiej wartości architektonicznej i zabytkowej, w tym 252 zamki i pałace. Najbardziej atrakcyjnym miastem regionu jest Żagań, z licznymi zabytkami i śladami historii. Jednym z nich jest poaugustiański kompleks zabudowań klasztornych, imponujący wielkością i oryginalnymi rozwiązaniami architektonicznymi. Ewenementem na skalę światową jest wspaniała biblioteka klasztorna z freskami wybitnego śląskiego artysty Neunhertza. Jednak to nie dekoracje obiektu stanowią o jego wyjątkowości a doskonała akustyka, dzięki której osoba stojąca w jednym rogu pomieszczenia może rozmawiać szeptem z osobą stojącą po przeciwnej stronie. Zielona Góra jest również zabytkowym miastem. Z powodu niewielkich zniszczeń ostała się praktycznie cała zabudowa miejska. Na listę zabytków wpisanych jest wiele kościołów, kaplic, konkatedra, palmiarnia, kolej szprotawska i bardzo duża ilość domów z XIX i XX wieku, m.in. przy ul. Bolesława Chrobrego, Jedności, Stary Rynek. Na uwagę zasługuje Szlak Kościołów Drewnianych Regionu Kozła, na którym znajdują się świątynie w Kosieczynie, Chlastawie
i Klępsku. Kościół Świętych Apostołów w Kosieczynie jest najstarszym zachowanym kościołem drewnianym w Europie. Pochodzi z 1389 roku, choć niektóre elementy datowane są na rok 1345. Miejscem, które przyciąga na Ziemię Lubuską rzeszę turystów, jest Międzyrzecki Rejon Umocniony. To stworzony przez Niemców w latach 30. i 40 XX wieku system umocnień, rozciągający się na odcinku około 100 kilometrów. Znajdują się tu unikatowe obiekty militarne oraz największe na świecie podziemia fortyfikacyjne. Miejsce to stało się schronieniem nietoperzy, liczącym ponad 30 tys. osobników. Jednak najbardziej rozpoznawalnym zabytkiem regionu lubuskiego jest Figura Chrystusa Króla Wszechświata w Świebodzinie, wybudowana
w 2010 roku.

Masz pytania?

Pogotowie Pogrzebowe

Skontaktuj się z naszym działem pomocy

Całodobowa Infolinia

801 12 12 12

881 280 205

801 12 12 12   Infolinia Pogotowie Pogrzebowe