fbpx
Pogotowie Pogrzebowe

Sprawdzone zakłady pogrzebowe wielkopolskie

Infolinia Pogotowie Pogrzebowe działa również na terenie województwa wielkopolskiego. Przez całą dobę, każdego dnia tygodnia pod numerem 801 12 12 12 wykwalifikowani pracownicy służą pomocą. Dzwoniąc na Pogotowie Pogrzebowe, możecie Państwo zgłosić usługę pogrzebu lub usługę transportu osoby zmarłej, zarówno krajowego, jak i międzynarodowego.

Zakłady Pogrzebowe Poznań wielkopolskie - sala pożegnań

Pogotowie Pogrzebowe w województwie wielkopolskim

Województwo wielkopolskie to województwo położone w środkowo-zachodniej części kraju, zajmujące drugie miejsce pod względem wielkości na tle innych województw i trzecie pod względem liczby ludności. Zachęcamy do sprawdzenia zakładów pogrzebowych, które współpracują z Pogotowiem Pogrzebowym na terenie opisywanego województwa – zakłady pogrzebowe wielkopolskie. Powierzchnia województwa wynosi 29 826,5 km², z kolei liczba mieszkańców to 3 498 733 osoby.

Wielkopolska położona jest w dorzeczu środkowej Warty, a siedzibą wojewody i władz samorządu jest miasto Poznań. Zachęcamy do sprawdzenia jakie zakłady współpracują z Pogotowiem Pogrzebowym na terenie miasta wojewódzkiego – zakłady pogrzebowe Poznań. Zakład Pogrzebowy Poznań - eleganckie urnyWojewództwo dzieli się na 226 gmin i 31 powiatów, na jego obszarze zlokalizowane są 4 miasta na prawach powiatu – Poznań, Kalisz, Konin i Leszno. Wielkopolska sąsiaduje z wieloma innymi województwami: dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubuskim, łódzkim, pomorskim, zachodniopomorskim i opolskim. W Wielkopolsce znajduje się wiele ważnych szlaków komunikacyjnych i węzłów kolejowych. Przez województwo przebiega bardzo duża ilość dróg krajowych, wojewódzkich, oraz autostrada A2, węzłami kolejowymi o dużym znaczeniu dla całego województwa są z kolei miasta takie jak Leszno, Poznań, Piła i Ostrów Wielkopolski. Na terenie Wielkopolski, dokładnie w Poznaniu, znajduje się międzynarodowy port lotniczy Poznań-Ławica, jedno z najstarszych lotnisk w Polsce.

Na obszarze Wielkopolski znajduje się Konińskie Zagłębie Węgla Brunatnego i obejmuje swoim zasięgiem wiele kopalni, m.in. kopalnię w Adamowie, Koninie oraz wiele obiektów towarzyszących. Największa liczba mieszkańców województwa wielkopolskiego pracuje w handlu i przemyśle, duże znaczenie w Wielkopolsce ma też rolnictwo. Na terenie województwa znajduje się jeden park narodowy, 12 parków krajobrazowych, bardzo duża ilość, bo aż 96 rezerwatów przyrody i wiele obszarów chronionego krajobrazu oraz pomników przyrody. Wielkopolski Park Narodowy założony został w 1957 roku. Znaleźć tu można bardzo dużą ilość chrabąszczy, również tych chronionych, np. jelonek rogacz czy kozioróg dębosz. Przez lata zaobserwowano tu również ogromną ilość gatunków ptaków lęgowych i przelotnych, na terenie Parku występuje dzięcioł czarny, kraska, zimorodki, widywane są również kaczki, a nawet kormorany, zwłaszcza na Wyspie Zamkowej, która jest jednym z najcenniejszych elementów całego Wielkopolskiego Parku Narodowego. Na terenie Parku znajduje się sieć szlaków pieszych przeznaczonych dla turystów, m.in. szlak czerwony, niebieski, żółty, czarny i dwa zielone.

Zakład Pogrzebowy Poznań wielkopolskie - eleganckie trumny

Na terenie województwa wielkopolskiego poza wieloma walorami przyrodniczymi zobaczyć można również zabytki objęte ochroną prawną. Ciekawą budowlą jest Archikatedra pw. Wniebowzięcia NMP pochodząca z II połowy XIV wieku, XVII i XVII. Ta gotycka, okazała i bardzo cenna pod względem architektonicznym budowla zlokalizowana jest w najstarszej części Gniezna – na Wzgórzu Lecha. Jest to siedziba prymasów Polski, miejsce pięciu koronacji królewskich i miejsce pochówku Świętego Wojciecha – głównego patrona kraju. Poznań z kolei obfituje w architekturę powojenną o znaczeniu obronnym, do zwiedzania udostępnione są elementy systemu fortyfikacji należących niegdyś do Twierdzy Poznań. Na terenie Poznania z Grupą Pogotowie Pogrzebowe współpracuje Zakład Pogrzebowy Wojciech Rutkowski.Miejscem wartym uwagi jest również poznański Ratusz wybudowany w stylu renesansowym, na przestrzeni XIV i XVI wieków. Codziennie z budynku Ratusza odgrywany jest poznański hejnał. Dodatkowo wartym godnym zainteresowania są budynki teatru Wielkiego i „Polskiego”, odwach, pałac cesarski i Muzeum Narodowe – założone w 1919 roku. W Poznaniu znajduje się również zabytkowy ogród botaniczny, ogród zoologiczny będący jednym z najstarszych ogrodów zoologicznych w Polsce oraz park Wilsona, na którego terenie znajduje się zabytkowa fontanna, czy palmiarnia. Miasto obfituje w architekturę przemysłową oraz obiekty inżynieryjne, w Poznaniu ochroną prawną objęty jest zespół gazowni, stary zespół browaru, pochodzący z końca XIX i XX wieku, a także drukarnia „Concordia” i wiatrak holender.

Masz pytania?

Pogotowie Pogrzebowe

Skontaktuj się z naszym działem pomocy

Całodobowa Infolinia

801 12 12 12

881 280 205

801 12 12 12   Infolinia Pogotowie Pogrzebowe