fbpx
Pogotowie Pogrzebowe

Sprawdzone zakłady pogrzebowe podkarpackie

Infolinia Pogotowie Pogrzebowe, funkcjonuje na terenie całego kraju, z każdego miejsca można zgłosić usługę pogrzebu lub transportu zwłok zarówno krajowy, jak i międzynarodowy. Pod numerem telefonu 801 12 12 12 wykwalifikowani pracownicy infolinii przyjmują zgłoszenia przez całą dobę, każdego dnia, niezależnie, czy jest to dzień roboczy, czy wolny od pracy. W stolicy województwa podkarpackiego w Rzeszowie z Grupą Pogotowie Pogrzebowe współpracuje Zakład Pogrzebowy ORKUS.

Pogotowie Pogrzebowe w województwie podkarpackim

Województwo podkarpackie jest najbardziej wysuniętym na południe Polski województwem. Jego powierzchnia wynosi 17 845,76 km2, a liczba mieszkańców sięga 2,13 mln osób. Przez obszar województwa przepływają cztery duże rzeki: Wisła, San, Wisłoka i Wisłok. Największym i najsłynniejszym jeziorem na Podkarpaciu jest Zalew Soliński – sztucznie utworzony akwen. Zapora na zalewie to najpotężniejsza tego typu budowla w Polsce. Siedzibą władz zarówno rządowych jak i samorządowych jest miasto Rzeszów. Województwo podkarpackie podzielone jest na 21 powiatów i 160 gmin.  Na terenie całego województwa znajduje się 51 miast, z czego 4 na prawach powiatu: Rzeszów, Przemyśl, Krosno i Tarnobrzeg. Na terenie całego województwa działa również Pogotowie Pogrzebowe infolinia, gdzie można zgłosić usługę pogrzebu, czy transport zwłok.

W przemyśle województwa podkarpackiego dominują branże: lotnicza, elektromaszynowa, chemiczna i spożywcza. W 1995 roku powstała tu najstarsza w Polsce Specjalna Strefa Ekonomiczna Euro-Park Mielec, która stale się rozwija i poszerza na tereny z innych województw. Na Podkarpaciu istnieje największa w Polsce koncentracja firm przemysłu lotniczego, zrzeszonych w ramach „Doliny Lotniczej”. Jest to ponad 140 międzynarodowych podmiotów, odpowiadających za 90 proc. krajowej produkcji w tej branży. Ponadto w regionie mocno rozwinięty jest przemysł wydobywczy, między innymi ropy naftowej, gazu ziemnego czy siarki. W Jaśle, Jedliczu i Gorlicach znajdują się rafinerie, a w okolicach Rzeszowa i Sanoka, największe w Polsce podziemne magazyny, gromadzące gaz ziemny. Na terenie województwa podkarpackiego zlokalizowany jest ciąg transeuropejskich korytarzy transportowych. Takie położenie sprzyja rozwojowi gospodarki, handlu i turystyki. Ponadto obszar Podkarpacia jest bardzo dobrze skomunikowany z innymi regionami Polski. Przebiega tędy autostrada A4, dwie drogi ekspresowe oraz 7 dróg krajowych, z czego dwie są częściami europejskich tras łącznikowych. W systemie komunikacyjnym województwa podkarpackiego duże znaczenie ma także transport kolejowy. Przez jego terytorium przebiega międzynarodowa magistrala kolejowa, która prowadzi ruch z Europy Zachodniej na Ukrainę. W odległości 14 km od Rzeszowa zlokalizowany jest międzynarodowy port lotniczy Rzeszów-Jasionka. Zajmuje on 7 miejsce w Polsce pod względem ilości obsługiwanych rocznie pasażerów. Ponadto, na terenie województwa znajdują się liczne lotniska cywilne, lądowiska sanitarne i dwa szybowiska. Podkarpacie posiada 7 przejść drogowo-granicznych, z Ukrainą i Słowacją, a także trzy przejścia kolejowe z Ukrainą. Zachęcamy do sprawdzenia zakładu pogrzebowego, który współpracuje z Pogotowiem Pogrzebowym na tym terenie – Zakłady Pogrzebowe Rzeszów.

Na mapie województwa podkarpackiego zlokalizowane są dwa parki narodowe, a także wiele parków krajobrazowych, rezerwatów przyrody i obszarów specjalnej ochrony ptactwa. Na terenie powiatu bieszczadzkiego i leskiego położony jest jeden z 23 parków narodowych – Bieszczadzki Park Narodowy. Utworzony w 1973 roku park jest największym parkiem narodowym położonym w polskich górach, a trzecim w kraju. Na terenie parku żyją zwierzęta takie jak niedźwiedzie, jelenie karpackie, żbiki, wilki i rysie, które są znakiem charakterystycznym parku i znajdują się w jego logo. Na granicy województw małopolskiego i podkarpackiego leży Magurski Park Narodowy. Został utworzony w 1995 roku, by chronić unikatowy obszar przejściowy między Karpatami Zachodnimi i Wschodnimi. W północnej części Bieszczadów znajduje się Park Krajobrazowy Doliny Sanu, charakteryzujący się występowaniem na jego terenie prawie wszystkich krajowych gadów. Niemal połowa lasów porastająca teren parku krajobrazowego to drzewostany, które osiągnęły 100 lat i więcej. By dodatkowo chronić wyjątkową przyrodę Podkarpacia, utworzono 96 różnego rodzaju rezerwatów przyrody: leśne, florystyczne, torfowiskowe, krajobrazowe, geologiczne oraz faunistyczne.

Lista zabytkowych obiektów i budowli z terenu województwa podkarpackiego jest bardzo długa i różnorodna. Region ten słynie z licznych zamków i pałaców o cennej wartości historycznej i architektonicznej. Na pograniczu wsi Korczyna i Odrzykoń znajdują się XIV wieczne ruiny zamku kamienieckiego. Budowla, początkowo wybudowana w stylu gotyckim, została następnie rozbudowana w stylu renesansowym. Wyjątkowym zespołem zamkowo-parkowym, wpisanym na listę pomników historii jest Zamek w Łańcucie. Jest to jedna z najpiękniejszych rezydencji arystokratycznych w Polsce, słynąca ze znakomicie zachowanych wnętrz mieszkalnych. Teren wokół zamku posiada cechy angielskich parków krajobrazowych. Na terenie parku można zwiedzić stajnie, oranżerię z 1800 roku, korty tenisowe, gloriettę, salę balową, a także wozownię z imponującą kolekcją dawnych pojazdów. W Baranowie Sandomierskim znajduje się wybudowany w stylu manierystycznym Zamek Leszczyńskich. Należy do najwybitniejszych dzieł architektury późnego renesansu na ziemiach polskich i jest często nazywany „Małym Wawelem” lub „Perłą Renesansu”. Charakterystycznym elementem podkarpackiego krajobrazu są drewniane budowle sakralne. W 2003 roku na Lista Światowego Dziedzictwa UNESCO zostały wpisane dwa tego typu obiekty: piętnastowieczne kościoły w Bliznem i Haczowie.

Masz pytania?

Pogotowie Pogrzebowe

Skontaktuj się z naszym działem pomocy

Całodobowa Infolinia

801 12 12 12

881 280 205

801 12 12 12   Infolinia Pogotowie Pogrzebowe