fbpx
Pogotowie Pogrzebowe

Sprawdzone zakłady pogrzebowe w województwie mazowieckim

Ogólnopolska Infolinia Pogotowie Pogrzebowe działa, jak sama nazwa wskazuje, na terenie całej Polski. Dzwoniąc, pod numer 801 12 12 12 możecie Państwo zgłosić usługę pogrzebu lub transport zwłok również w województwie mazowieckim.

Zakłady pogrzebowe Warszawa mazowieckie - rodzina w żałobie

Pogotowie Pogrzebowe w województwie mazowieckim

Województwo mazowieckie jest największym i najbardziej zaludnionym województwem w Polsce. Położone jest w centralnej i wschodniej części kraju i graniczy z sześcioma innymi województwami: kujawsko-pomorskim, lubelskim, łódzkim, podlaskim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim. Powierzchnia województwa wynosi 35 558,47 km² a jego populacja 5 423 168 mieszkańców. Jako jednostka administracyjna  dzieli się na 37 powiatów i 314 gmin, z czego 35 to gminy miejskie, 53 gminy miejsko-wiejskie i 226 gmin wiejskich. Dodatkowo, na obszarze województwa znajduje się 5 miast na prawach powiatu i są to: Warszawa, Radom, Płock, Siedlce i Ostrołęka. Stolicą województwa, a zarazem stolicą Polski jest Warszawa. Zachęcamy do sprawdzenia innych firm pogrzebowych, które współpracują z Grupą Pogotowie Pogrzebowe na terenie tego miasta – Zakłady Pogrzebowe Warszawa.

Województwo mazowieckie wyróżnia się w skali kraju najwyższym poziomem rozwoju gospodarczego.

Zakłady Pogrzebowe Warszawa Mazowieckie - malowniczy cmentarzGłówny potencjał gospodarczy, kapitałowy i intelektualny skupiony jest w Warszawie i aglomeracji warszawskiej. Dominującą rolę odgrywa przemysł petrochemiczny, energetyczny, chemiczny i elektromaszynowy oraz innowacyjne branże, takie jak usługi finansowo-ubezpieczeniowe i telekomunikacyjne oraz branża IT. Województwo mazowieckie jest siedzibą największych polskich koncernów takich jak Polska Grupa Zbrojeniowa S.A., PKN Orlen czy Polimex-Mostostal. Mazowsze posiada rozbudowany system transportowy składający się z sieci dróg, torów, szlaków wodnych, lotnisk, przystanków, taboru, stacji przeładunkowych i punktów przesiadkowych. Transport drogowy w województwie to głównie drogi krajowe i ekspresowe, a także autostrada A2. Trzy spośród czterech paneuropejskich korytarzy transportowych przechodzących przez terytorium Polski znajduje się na Mazowszu. Kolejnym walorem tego miejsca jest rozbudowana sieć linii kolejowych, umożliwiających sprawną komunikację z innymi regionami oraz stolicami Europy. Na terenie województwa zlokalizowane są lotniska sportowe, cywilne, lądowisko (Góraszka), a także porty lotnicze: Radom-Sadków, Warszawa-Modlin i Warszawa-Okęcie. Największym w Polsce portem lotniczym jest Lotnisko Chopina w Warszawie, obsługuje ono loty rozkładowe, czarterowe i cargo. Mazowsze przoduje w rozwoju szkolnictwa wyższego. 75% mazowieckich szkół znajduje się w Warszawie i skupia 90% studentów województwa mazowieckiego. Bardzo silnie rozbudowany jest tu także rynek szkolnictwa niepublicznego.

Województwo mazowieckie, położone w Krainie Wielkich Dolin, charakteryzuje się zmiennością krajobrazu. Pomimo że należy do regionów o niskiej lesistości, może poszczycić się ogromnymi kompleksami leśnymi, określanymi mianem puszczy. Są to m.in. Puszcza Kampinoska, Puszcza Kozienicka, Puszcza Bolimowska i Jaktorowska. Wśród puszcz i lasów wyznaczone zostały parki krajobrazowe i rezerwaty przyrody, które chronią ekosystemy leśne, ostoje i siedliska przyrodnicze. Na najcenniejszym przyrodniczo obszarze Puszczy Kampinoskiej został utworzony park narodowy. Kampinoski Park jest jedną z najważniejszych ostoi fauny w tej części Polski. Szacuje się, że może tu występować połowa rodzimej fauny, czyli ok. 16,5 tysiąca gatunków zwierząt, w tym gatunki objęte ochroną. Symbolem działań na rzecz ochrony zwierząt na terenie Puszczy jest łoś, znajdujący się w logo Parku – gatunek, który dopiero w 1951 roku został restytuowany na te tereny.

Pod względem ilości obiektów i budowli zabytkowych, Mazowsze zajmuje drugie miejsce w kraju, zaraz po województwie dolnośląskim. Jeśli chodzi o zabytki przemysłowe, Mazowsze zajmuje pierwsze miejsce, ponieważ posiada prawie 300 zabytków tej kategorii. Do grupy najcenniejszych i najbardziej znanych zabytków należą warszawska Starówka – uhonorowana wpisem na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz historyczne centrum miasta Warszawy z Traktem Królewskim i Wilanowem, uznane za Pomnik Historii. Inne mazowieckie pomniki historii to: Zespół Stacji Filtrów Williama Lindleya w Warszawie oraz XIX-wieczna Osada Fabryczna w Żyrardowie. Za jedno z najpopularniejszych i najbardziej charakterystycznych miejsc w Warszawie uznaje się Łazienki Królewskie – letnią rezydencję Stanisława Augusta Poniatowskiego. Na terenie zespołu pałacowo-parkowego podziwiać można między innymi Pałac na Wyspie, Świątynię Egipską czy Starą Pomarańczarnię. Znajdują się tam również pomników upamiętniające m.in. Chopina, Henryka Sienkiewicza, Cypriana Kamila Norwida, a także Stanisława Wyspiańskiego. Kolejnym obiektem stanowiącym wizytówkę stolicy jest najwyższy budynek w Polsce – Pałac Kultury i Nauki. Jest on swego rodzaju darem dla narodu polskiego od narodu radzieckiego. Budowla do dnia dzisiejszego budzi wśród mieszkańców nie tylko Warszawy, ale też innych miast w Polsce, żywą dyskusję. Mimo to, pod względem architektonicznym Pałac ma bardzo dużą wartość i jest bardzo cennym przykładem socrealizmu w Polsce. Zabytki województwa mazowieckiego to nie tylko te znajdujące się w Warszawie. Wyjątkowym obiektem na mapie nie tylko województwa, ale i całego kraju jest Twierdza Modlin (dawniej Twierdza Georgiewsk). Jest to jeden z największych i najlepiej zachowanych obiektów tego typu w Polsce. Mimo licznych dewastacji część obiektu nadal udostępniona jest do zwiedzania dla turystów. Jednym z obiektów na terenie twierdzy są dawne koszary wojskowe. To najdłuższy w Europie i drugi pod względem długości na świecie budynek mierzący ponad 2250 metrów. Z Mazowszem związana jest postać najsłynniejszego na świecie polskiego kompozytora – Fryderyka Chopina. W Żelazowej Woli znajduje się Dom Urodzenia Fryderyka Chopina, pełniący obecnie funkcję muzeum biograficznego. Dwór wraz z parkiem jest obiektem zabytkowym, mającym dużą wartość historyczną.

Pogotowie Pogrzebowe służy pomocą na terenie całego województwa, niezależnie od miejsca, w którym się Państwo znajdują. Pod numerem telefonu 801 12 12 12 pracownicy infolinii pozostają stale do dyspozycji, przez całą dobę, każdego dnia tygodnia.

Masz pytania?

Pogotowie Pogrzebowe

Skontaktuj się z naszym działem pomocy

Całodobowa Infolinia

801 12 12 12

881 280 205

801 12 12 12   Infolinia Pogotowie Pogrzebowe