Historia Przedsiębiorstwa Pogrzebowego JM. LARWA

Firma Pogrzebowa JM. LARWA została założona w 1984 roku i od tego czasu świadczy kompleksowe usługi pogrzebowe. W miarę rozwoju działalności właściciele poszerzali ofertę zakładu, inwestując w sprzęt i wyposażenie oraz kompletując wysoce wykwalifikowany zespół pracowników. Jednym z ważniejszych etapów rozwoju firmy, który doprowadził do jej obecnego kształtu, było utworzenie w 1998 roku zakładu kamieniarskiego, w ramach istniejącego już przedsiębiorstwa. Dzięki temu oferta kierowana do Klientów jest kompleksowa i w pełni dopasowana do ich potrzeb i oczekiwań.

Działalność Zakładu Pogrzebowego JM. LARWA

Przez niemal czterdzieści lat nieprzerwanej działalności Przedsiębiorstwo Pogrzebowe JM. LARWA zgromadziło ogromny zasób wiedzy i doświadczenia w branży funeralnej. W tym czasie został opracowany szeroki wachlarz usług pogrzebowych obejmujący: organizację, obsługę i oprawę ceremonii pogrzebowej, transport i przygotowanie Zmarłych do ceremonii, prace cmentarne i ekshumacyjne, sprzedaż utensyliów funeralnych oraz produkcję nagrobków.

Dom Pogrzebowy JM. LARWA organizuje ceremonie pogrzebowe zgodnie z wytycznymi uzyskanymi od Rodzin Zmarłego. W pierwszej kolejności ustalane są data i miejsce pochówku oraz forma ceremonii. Firma jest w pełni przygotowana do organizacji każdego rodzaju uroczystości: świeckich, religijnych wszystkich wyznań, trumiennych oraz urnowych-poprzedzonych kremacją. Niezależnie od formy, każda ceremonia organizowana przez JM. LARWA odznacza się wyjątkową oprawą muzyczną i florystyczną. Zakład współpracuje z wyselekcjonowanymi pracowniami florystycznymi, które przygotowują kompozycje kwiatowe według najpiękniejszych wzorów. Ponadto na zlecenie firmy profesjonalni muzycy wykonują utwory żałobne wybrane przez Rodzinę Zmarłego. Każda uroczystość pogrzebowa wymaga odpowiedniego zestawu akcesoriów pogrzebowych. Przedsiębiorstwo JM. LARWA umożliwia zakupienie ich na miejscu, co stanowi ogromne ułatwienie oraz redukuje koszty pogrzebu.

Niezbędnym etapem organizacji każdej ceremonii pogrzebowej są przygotowania formalno – administracyjne. Często stanowi to duże obciążenie psychiczne dla bliskich Zmarłego, którzy muszą mierzyć się z cierpieniem po stracie ukochanej osoby. Dlatego Przedsiębiorstwo Pogrzebowe JM. LARWA oferuje doradztwo i pomoc w tej kwestii. Klienci mogą uzyskać szczegółowe informacje co do obowiązujących przepisów prawnych, wymaganych procedur oraz działań, które należy podjąć po śmierci członka rodziny. Osoby, które z różnych względów nie są w stanie podjąć się wypełnienia tych obowiązków, mogą zlecić ich wykonanie pracownikom Zakładu JM. LARWA. Usługa ta obejmuje również podjęcie czynności zmierzających do uzyskania świadczenia z instytucji państwowych (np. ZUS, KRUS). Na szczególną uwagę zasługuje oferta, skierowana do Krewnych Zmarłego, którego śmierć nastąpiła w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub umyślnego działania osób trzecich. W takim przypadku pracownicy firmy badają okoliczności zgonu pod kątem tego, czy Rodzina ma szansę na uzyskanie odszkodowania. Jeśli tak, podejmują starania o uzyskanie zadośćuczynienia finansowego.

W ramach usług pogrzebowych Przedsiębiorstwo Pogrzebowe JM. LARWA zajmuje się transportem Zmarłych na terenie całej Polski i poza jej granicami. Do przewozu wykorzystywane są wysokiej klasy, nowoczesne karawany marki Mercedes-Benz. Posiadają one niezbędne certyfikaty, dzięki czemu transport odbywa się w odpowiednich warunkach sanitarnych. Po przewiezieniu Zmarłego z miejsca zgonu do chłodni następuje proces przygotowania do ostatniego pożegnania. W tym celu wykorzystywane są najnowsze osiągnięcia tanatokosmetyki, przywracające naturalny wygląd osoby zmarłej. Dla Rodzin, które chcą w ciszy pożegnać się z bliskim, JM. LARWA udostępnia nowocześnie i elegancko wyposażoną kaplicę żałobną. Odpowiednio duży obiekt zapewnia miejsce dla 100 osób, a jednocześnie został zaprojektowany w ten sposób, by zapewnić spokój i skupienie w trakcie pożegnania.

Ostatnim elementem dopełniającym wachlarz usług pogrzebowych Przedsiębiorstwa Pogrzebowego JM. LARWA jest produkcja nagrobków i innych kamiennych elementów funeralnych w pracowni kamieniarskiej. Ponad dwudziestoletnie doświadczenie, zespół wykwalifikowanych pracowników, nowoczesny park maszynowy i najwyższej jakości surowce są gwarancją przepięknych i solidnie wykonanych nagrobków.

Adres Zakładu Pogrzebowego JM. LARWA

Główne biuro JM. LARWA mieści się w Biłgoraju przy ulicy Polnej 18. Pod tym adresem zlokalizowany się również punkt handlowy firmy, gdzie klienci mogą dokonać wyboru i zakupić niezbędne akcesoria pogrzebowe. Przedsiębiorstwo Pogrzebowe świadczy swoje usługi całodobowo, na terenie miasta Biłgoraj i całego powiatu biłgorajskiego – zachęcamy do sprawdzenia poszczególnych gmin – zakłady pogrzebowe lubelskie, przykładem jednej z nich jest Zakład Pogrzebowy LARWA Józefów.