fbpx
Pogotowie Pogrzebowe

 

Informujemy o Rozporządzeniu wydanym przez Radę Ministrów
w dniu 31 marca 2020r.

§ 8 ust. 4.
Zakazuje się sprowadzania z zagranicy i wywozu poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej
oraz przewozu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zwłok i szczątków ludzkich.

Jeżeli chodzi o organizację pochówku Rozporządzenie mówi, że w ceremonii może uczestniczyć wyłącznie określona liczba osób.

§ 9 ust. 3. (…)
b) 5 uczestników, oprócz osób sprawujących kult religijny lub osób dokonujących pochowania,
lub osób zatrudnionych przez zakład lub dom pogrzebowy w przypadku pogrzebu
– w okresie od dnia 1 kwietnia 2020r. do dnia 11kwietnia 2020r.

 

 

zakaz transportu zwłok z zagranicy

Masz pytania?

Pogotowie Pogrzebowe

Skontaktuj się z naszym działem pomocy

Całodobowa Infolinia

801 12 12 12

881 280 205

801 12 12 12   Infolinia Pogotowie Pogrzebowe