fbpx
Pogotowie Pogrzebowe

W przypadku śmierci pracownika pracodawca ma obowiązek wypłacić rodzinie zmarłego tzw. odprawę pośmiertną. Jest to świadczenie pieniężne, które jest wypłacane jednorazowo i stanowi pomoc finansową dla rodziny osoby zmarłej, w tym trudnym dla niej czasie. Odprawa pośmiertna jest wypłacana rodzinie niezależnie od otrzymania zasiłku pogrzebowego, ani tego, kto pokrył koszty pogrzebu.

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy odprawa pośmiertna wypłacana jest w sytuacji, kiedy pracownik zmarł podczas trwania umowy o pracę, również, gdy przebywał na urlopie wypoczynkowym, macierzyńskim, zwolnieniu chorobowym itp. Ważne jest również to, że do wypłaty odprawy pośmiertnej nie ma znaczenia miejsce ani przyczyna, z jakiej doszło do śmierci pracownika, nie musi mieć związku z wykonywaną pracą.

Kto może otrzymać odprawę pośmiertną?

  • Małżonek osoby zmarłej,
  • Inni członkowie rodziny, którzy spełniają warunki wymagane do otrzymania renty rodzinnej.

Odprawa pośmiertna należy się członkom rodziny również, gdy osoba zmarła była zatrudniona na okres próbny. Jednak z uwagi na to, że kwestię reguluje Kodeks pracy, odprawa nie przysługuje, gdy pracownik był zatrudniony na podstawie umowy cywilnoprawnej, czyli umowy zlecenie czy też umowy o dzieło. Należy również zaznaczyć, że pracodawca nie ma obowiązku wypłacać świadczenia, jeśli rodzina o to nie wystąpi.

Ile pieniędzy otrzymamy w ramach przysługującej odprawy pośmiertnej?

Pieniądze, które otrzymają członkowie rodziny po bliskim, przysługują im niezależnie od stażu pracy zmarłego pracownika. Natomiast kwota, jaką otrzymają, jest uzależniona od okresu zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy i wynosi równowartość:

  • 1-miesięcznego wynagrodzenia, jeśli pracownik był zatrudniony w danej firmie krócej niż 10 lat,
  • 3-miesięcznego wynagrodzenia, jeśli pracownik był zatrudniony w danej firmie co najmniej 10 lat,
  • 6-miesięcznego wynagrodzenia, jeśli pracownik był zatrudniony w danej firmie co najmniej 15 lat.

Przysługująca odprawa pośmiertna zostaje podzielona w równych częściach pomiędzy wszystkich uprawnionych członków rodziny. Z kolei, kiedy uprawniona do otrzymania świadczenia jest tylko jedna osoba, przysługuje jej połowa odpowiedniej kwoty.

pogrzeb, trumna, ostatnie pożegnanie

Kiedy odprawa pośmiertna nie przysługuje członkom rodziny zmarłego pracownika?

Kodeks pracy przewiduje sytuację, w której pracodawca jest zwolniony z obowiązku wypłaty świadczenia rodzinie zmarłego pracownika. Odprawa pośmiertna nie przysługuje członkom rodziny w przypadku, kiedy pracodawca wykupił ubezpieczenie na życie zmarłemu pracownikowi, a odszkodowanie wypłacane przez instytucję ubezpieczeniową nie jest niższe niż przysługująca odprawa. Z kolei, kiedy odszkodowanie jest niższe, pracodawca wypłaca rodzinie kwotę stanowiącą różnicę między tymi świadczeniami.

Do kiedy można się zwrócić o wypłatę odprawy pośmiertnej?

Rodzina może otrzymać odprawę pośmiertną po bliskim zmarłym, jeśli wystąpi o przyznanie świadczenia do trzech lat od śmierci pracownika, po tym czasie roszczenie ulega przedawnieniu.

Podatek od odprawy pośmiertnej

Odprawa pośmiertna jest wolna od podatku dochodowego i nie podlega składkom do ZUS-u, ponieważ nie jest przychodem ze stosunku pracy, ani też przychodem z innego tytułu objętego obowiązkiem ubezpieczeń.

Najczęściej czytane:

1. Pogotowie Pogrzebowe w Forbes Women

2. Kogo możemy pochować z czyjego ubezpieczenia?

3. Najtrudniejsze Święta?

Grupa Pogotowie Pogrzebowe

Masz pytania?

Pogotowie Pogrzebowe

Skontaktuj się z naszym działem pomocy

Całodobowa Infolinia

801 12 12 12

881 280 205

801 12 12 12   Infolinia Pogotowie Pogrzebowe