fbpx
Pogotowie Pogrzebowe

Obecna sytuacja globalnej pandemii zweryfikowała nie tylko nasze życie codzienne, ale także tradycję organizacji pogrzebów. Śmierć bliskiej osoby to bardzo trudny moment dla jej najbliższych. Pogrążeni w żałobie krewni pragną jak najszybciej załatwić wszelkie formalności związane z organizacją uroczystości pogrzebowych. Niestety w dobie pandemii nie jest to takie łatwe. Dla pozostawionych w smutku krewnych okazuje się to nie lada wyzwaniem. Niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z ceremonią świecką, czy religijną, organizatorzy i uczestnicy pogrzebu muszą zastosować się do szeregu wymogów sanitarnych. Stanowisko w tej sprawie zajął również Prezes Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego, który zaleca uroczystości tylko na cmentarzu. Należy pamiętać, że w Polsce obowiązuje zakaz zgromadzeń, przez które rozumiemy także uroczystość pogrzebową. Oznacza to, ze w pogrzebie może uczestniczyć tylko najbliższa rodzina.

Zasiłek pogrzebowy będzie wyższy? Możliwa nawet dwukrotność obecnej kwoty – sprawdź szczegóły!

Każda Diecezja podejmuje w tej kwestii odrębne stanowisko. Według jednych msze mogą odbywać się w kościołach, tylko przy udziale najbliższej rodziny inne zalecają uroczystości „sine populo” (bez wiernych). Często stosowaną przez rodziny praktyką jest odłożenie mszy na termin późniejszy i organizacja tylko uroczystości na cmentarzu.

Osoba zmarła na COVID-19 – co dalej?

Jeśli osoba zmarła w szpitalu zalecana jest jak najszybsza kremacja zwłok. Rodzinie zostaje wydane ciało zabezpieczone workiem z nieprzepuszczalnego tworzywa. Bliscy nie mają ani prawa, ani możliwości przygotowani ciała do pogrzebu. Zabronione jest nawet ubranie zwłok. Często rodzina nie jest pewna tożsamości wydanych przez placówkę zwłok, niestety możliwość zweryfikowania tego osobiście, nie istnieje. Identyfikacja odbywa się najczęściej w sposób zdalny. Jeżeli zmarły był zakażony koronawirusem, szpital wysyła rodzinie jego zdjęcie MMS-em. W niektórych Centrach Medycyny Sądowej, można obejrzeć ciało przez ekran telewizora umieszczony w tzw. pokoju pożegnań. Z identyfikacji zmarłego w tej formule mogą skorzystać nie tylko krewni osób zmarłych na koronawirusa, ale też wszyscy inni, którzy obawiają się potencjalnego zakażenia (np. dlatego, że chociaż bliski nie zmarł na COVID-19, to jednak przebywał przed śmiercią w szpitalu, gdzie mógł mieć kontakt z wirusem).

Jeżeli zmarły był zakażony koronawirusem, z jego zwłokami trzeba postępować w sposób szczególny, określony w rozporządzeniu Ministerstwa Zdrowia. Przede wszystkim pracownicy szpitala (jeśli zgon nastąpił w szpitalu) lub zakładu pogrzebowego (jeśli zgon nastąpił w domu) muszą przeprowadzić dezynfekcję zwłok płynem wirusobójczym. Należy odstąpić od standardowych procedur mycia ciała, ale w razie takiej konieczności, trzeba zachować szczególne środki ostrożności. Należy też unikać ubierania zwłok do pochówku, a także okazywania ciała rodzinie. Zwłoki powinny zostać umieszczone w ochronnym, szczelnym worku, wraz z ubraniem lub okryciem szpitalnym, a w przypadku przekazania ciała do spopielenia – pierwszy worek ze zwłokami trzeba umieścić w drugim. Powierzchnia każdego worka powinna być spryskana płynem odkażającym.

Zabezpieczone zwłoki muszą być umieszczone w kapsule transportowej – w przypadku przekazywania zwłok do krematorium – albo w trumnie do pochówku – w przypadku bezpośredniego pochowania na cmentarzu. Pomieszczenia, w których przebywała osoba zmarła, oraz wszystkie przedmioty, z którymi mogła mieć styczność, należy odkazić, tę samą czynność należy powtórzyć w przypadku środku transportu, którym przewożone były zwłoki. Należy pamiętać, że ciało zmarłego na koronawirusa powinno przez trzy dni przebywać w chłodni szpitalnej lub w chłodni w zakładzie pogrzebowym, ponieważ dopiero po tym czasie wirus na skórze przestaje być aktywny. W krwi, moczu, czy kale zmarłego koronawirus jest aktywny nawet do 12 dni, dlatego ciało, przed umieszczeniem w trumnie, jest owijane folią, a trumna wyściełana 5-centymetrowym wkładem chłonnym na bazie wapna i trocin. Szczelnie zamknięta trumna jest dezynfekowana i wieziona na cmentarz.

Krok po kroku – jak wygląda procedura pozyskania niezbędnych dokumentów

Niezależnie od emocji, jakie nami targają, powinniśmy jak najszybciej zmobilizować się do szybkiego dopełnienia procedur niezbędnych do organizacji pochówku.

Na początku powinniśmy postarać się o kartę zgonu. W zależności od okoliczności śmierci jej wydanie jest zróżnicowane.

– jeśli osoba zmarła w szpitalu, kartę wystawi lekarz oddziału, na którym była leczona,

– jeśli zmarła w domu wystawia ja lekarz rodzinny lub lekarz pogotowia,

– jeśli śmierć nastąpiła w tragicznych okolicznościach, kartę wydaje Zakład Medycyny Sądowej.

Należy pamiętać o zachowaniu odpowiednich procedur w instytucjach państwowych, obowiązuje w nich nakaz noszenia maseczekdezynfekcji rąk.

zakład pogrzebowy w czasach covid 19

Po uzyskaniu karty zgonu powinniśmy jak najszybciej zorganizować transport zwłok do zakładu pogrzebowego. Tu podobnie jak w przypadku pogrzebów w czasach normalnych wystarczy telefon do Pogotowia Pogrzebowego, pod numer 801 12 12 12 lub wybranego zakładu. W tym przypadku nie należy martwić się względami finansowymi, ponieważ te rozliczane będą później.

Kiedy zmarły zostanie przetransportowany z miejsca zgonu, z karta zgonu udajemy się do Urzędu Stanu Cywilnego w celu uzyskania Aktu Zgonu. Niektóre firmy pogrzebowe w swojej ofercie posiadają pomoc w uzyskaniu takiego dokumentu. Zgłoszenia do USC należy dokonać najpóźniej w terminie trzech dni od momentu zgonu.

Skrócony odpis aktu zgonu należy niezwłocznie dostarczyć do zakładu pogrzebowego, który na jego podstawie złoży w naszym imieniu wniosek o zasiłek pogrzebowy.

Restrykcyjne przepisy dotyczące pochówku osoby zakażonej sugerują kremację zwłok. Jeśli rodzina nie wyraża na to zgody, musi liczyć się z faktem, że pracownicy zakładu pogrzebowego oprócz maseczek i rękawiczek będą mieli na sobie stroje ochronne. Należy także pamiętać, że w takim przypadku grób musi mieć minimum 2 metry głębokości. Pochówek tradycyjny osoby chorej podniesie także koszty samej uroczystości o koszt dezynfekcji karawanu.

W samej uroczystości pogrzebowej nie należy zapominać o zachowaniu 2-metrowego dystansu pomiędzy żałobnikami i zdecydowanym unikaniu kontaktów bezpośrednich. W chwili obecnej całkowicie zakazane jest organizowanie konsolacji i innych spotkań żałobnych.

 

Grupa Pogotowie Pogrzebowe

Masz pytania?

Pogotowie Pogrzebowe

Skontaktuj się z naszym działem pomocy

Całodobowa Infolinia

801 12 12 12

881 280 205

801 12 12 12   Infolinia Pogotowie Pogrzebowe