fbpx
Pogotowie Pogrzebowe

W lutym 2023 roku zmarło w Polsce 32 660 osób, to o 8 288 osób mniej niż w styczniu bieżącego roku. W dzisiejszym artykule przedstawiamy dane na temat zgonów w poszczególnych województwach oraz porównamy statystyki z poprzednimi miesiącami.

Statystyki zgonów luty 2023

W lutym największą liczbę zgonów odnotowano w województwie mazowieckim – 4741 osób, a najmniejszą w województwie opolskim – 884 osób.

Sprawdź także styczniowe dane dotyczące umieralności: Odeszli od nas w styczniu 2023 – Statystyki

Jeden z najniższych wskaźników umieralności

Obecnie możemy zauważyć wyraźny spadek liczby zgonów w porównaniu z poprzednimi miesiącami. W lutym bieżącego roku zmarło 32 660 osób, natomiast dla porównania w ubiegłym roku w tym samym okresie zmarło 41 246 osób.

Na poniższym wykresie możemy zobaczyć zmiany, jakie zachodziły w odniesieniu do liczby zgonów w poszczególnych miesiącach, od stycznia ubiegłego roku do lutego bieżącego roku.

Styczeń 2022 - luty 2023 liczba zgonów

Liczba zgonów w poszczególnych województwach w lutym 2023

Poniżej przedstawiamy procentową liczbę zgonów w poszczególnych województwach w lutym 2023 r. oraz wykres słupkowy prezentujący te wartości.

Statystyki zgonów - Luty 2023 - wykres kołowy

Luty 2023 - wykres słupkowy liczby zgonów

* Dane na dzień 19 marca 2023

Grupa Pogotowie Pogrzebowe

Masz pytania?

Pogotowie Pogrzebowe

Skontaktuj się z naszym działem pomocy

Całodobowa Infolinia

801 12 12 12

881 280 205

801 12 12 12   Infolinia Pogotowie Pogrzebowe