fbpx
Pogotowie Pogrzebowe

W grudniu 2022 roku zmarło w Polsce 42 118 osób, to o 8 606 osób więcej niż w listopadzie 2022 roku. W dzisiejszym artykule przedstawiamy dane na temat zgonów w poszczególnych województwach w grudniu 2022 roku, a także podsumowujemy cały ubiegły rok.

W grudniu 2022 roku najwięcej zgonów odnotowano w województwie mazowieckim, zmarło tam 5767 osób. Kolejnym obszarem, gdzie statystyki są równie wysokie, jest województwo śląskie, tam w grudniu ubiegłego roku zmarło 5203 osób. W województwie lubuskim odnotowano 1113 zgonów, natomiast w województwie opolskim 1197 – są to obszary, gdzie wystąpiło najmniej zgonów.

Sprawdź także listopadowe dane dotyczące umieralności: Odeszli od nas w listopadzie 2022 – Statystyki

Liczba zgonów w grudniu 2022 w porównaniu do poprzednich miesięcy

W grudniu mogliśmy zauważyć wzrost liczby zgonów w porównaniu z poprzednimi miesiącami 2022 roku. Natomiast porównując do grudnia 2021 roku, zauważamy duży spadek umieralności. W ostatnim miesiącu 2021 roku zmarło 60 791 osób, czyli aż o 18 673 osoby więcej niż w grudniu 2022 r.

Podsumowanie 2022 roku – statystyki zgonów

Na poniższym wykresie możemy zobaczyć, jak w ubiegłym roku, w poszczególnych miesiącach kształtowały się statystyki dotyczące umieralności. Najwyższe statystyki odnotowano w styczniu (ponad 48 tys.), grudniu (ponad 42 tys.) i lutym (ponad 41 tys.). Natomiast najmniejszą umieralność odnotowano w czerwcu (ponad 33 tys.), lipcu (ponad 33 tys.) i listopadzie (ponad 33,5 tys.).

Liczba zgonów od stycznia do grudnia 2022

Procentowa liczba zgonów w poszczególnych województwach w grudniu 2022

Poniżej przedstawiamy procentową liczbę zgonów w poszczególnych województwach w grudniu 2022 roku.

Wykres kołowy - precentowa liczba zgonów w grudniu 2022 r.

* dane na dzień 21 stycznia 2023 r.

Grupa Pogotowie Pogrzebowe

Masz pytania?

Pogotowie Pogrzebowe

Skontaktuj się z naszym działem pomocy

Całodobowa Infolinia

801 12 12 12

881 280 205

801 12 12 12   Infolinia Pogotowie Pogrzebowe