fbpx
Pogotowie Pogrzebowe

W czerwcu 2022 roku zmarło w Polsce 33 175 osób, to o 1336 mniej niż w maju bieżącego roku. Poniżej przedstawiamy dane na temat zgonów w poszczególnych województwach, a także porównanie z poprzednimi miesiącami tego roku oraz z latami ubiegłymi.

 

Liczba zgonów w czerwcu 2022

 

Odeszli od nas w maju 2022 – sprawdź także majowe statystyki dotyczące umieralności

Porównanie z poprzednimi latami

Liczba zgonów w czerwcu w Polsce w latach 2018-2022

Z powyższego wykresu wynika, że umieralność w czerwcu utrzymuje się na względnie stałym poziomie, wyjątkiem jest rok 2018 i 2021. W 2018 roku w czerwcu odnotowano najmniejszy odsetek zgonów w porównaniu z innymi latami. Z kolei czerwiec 2021 wyróżnia się pod względem dużej śmiertelności. W tym czasie w zeszłym roku zmarło ponad 2 tysiące więcej osób niż obecnie.

Liczba zgonów od stycznia do czerwca 2022

Liczba zgonów w Polsce od stycznia do czerwca 2022

Czerwiec z najniższą liczbą zgonów w 2022 roku

Jak do tej pory, w czerwcu odnotowano najmniejszą umieralność. Z analizy statystyk zgonów w pierwszym półroczu 2022 roku możemy wywnioskować, że tendencja jest spadkowa. W każdym kolejnym miesiącu odnotowywano mniej zgonów niż w poprzednim. Najwięcej zgonów zarejestrowano w styczniu, z kolei najmniej w czerwcu.

Liczba zgonów w czerwcu 2022 według województw – podsumowanie

Procentowa liczba zgonów w czerwcu 2022 z podziałem na województwa

Najwięcej zgonów odnotowano w województwie mazowieckim – 4711 osób, co stanowi 14,2% ogółu. Drugim województwem pod względem umieralności było województwo śląskie z liczbą 4210 zgonów, czyli 12,7%. 8,4% wszystkich zgonów zarejestrowano w województwie wielkopolskim, a 8% w województwie małopolskim. W woj. lubuskim i opolskim odnotowano najmniejszą liczbę zgonów, było to kolejno 2,6% i 2,4%.

Statystyki zgonów w czerwcu 2022

* dane na dzień 30 lipca 2022 r.

Grupa Pogotowie Pogrzebowe

 

Masz pytania?

Pogotowie Pogrzebowe

Skontaktuj się z naszym działem pomocy

Całodobowa Infolinia

801 12 12 12

881 280 205

801 12 12 12   Infolinia Pogotowie Pogrzebowe