fbpx
Pogotowie Pogrzebowe

 

Nie dalej jak kilka dni temu, pisaliśmy o nowych przepisach dotyczących postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi. Jak się okazuje, temat wcale nie jest tak oczywisty jak mogłoby się wydawać bowiem budzi wiele emocji i kontrowersji. Grupa Pogotowie Pogrzebowe, współpracuje z wieloma zakładami pogrzebowymi, a niektóre z nich wprost wyrażają swój niepokój i obawy związane z nowymi przepisami z dnia 3 kwietnia.

Nowe przepisy dotyczące pochówku


Polskie Towarzystwo Pogrzebowe zwraca uwagę na niezgodności w przedstawionej nowelizacji

Polskie Towarzystwo Pogrzebowe wprost punktuje nowe rozporządzenie, wytykając szereg niezgodności oraz nieprawidłowości płynących z nowelizacji.
Jako jedną z uwag podnoszą, cyt:  „Koronawirus (Sars-Cov 2) nie został dopisany do wykazu chorób zakaźnych zawartych w Rozporządzeniu MZ z dnia 6 grudnia 2001 r. (Dz. U. 2001 nr 152 poz.1742)” co ich zdaniem rozwiązałoby szereg problemów z jakimi borykają się w chwili obecnej.
Podają również gotowe rozwiązanie, w przypadku gdyby Sars- Cov 2 był w tym wykazie w Rozporządzeniu MZ z dnia 7 grudnia 2001r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U. 2001 nr 153 poz. 1783) :

  • 4. 1. Zwłoki osób zmarłych na choroby zakaźne określone w wykazie, o którym mowa w art. 9 ust. 3a ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, zwanej dalej „ustawą”, niezwłocznie po stwierdzeniu zgonu zawija się w płótno nasycone płynem dezynfekcyjnym, składa w trumnie, a trumnę szczelnie się zamyka i obmywa z zewnątrz płynem dezynfekcyjnym. Następnie na trumnę zakłada się worek foliowy z nieprzepuszczalnego tworzywa sztucznego, odpornego na uszkodzenia mechaniczne. Zwłoki zawozi się bezpośrednio z miejsca zgonu na cmentarz i dokonuje pochowania w ciągu 24 godzin od chwili zgonu. Po dostarczeniu trumny na cmentarz worek zdejmuje się i spala”.

 

Wątpliwości budzi także zapis o odpowiednio przeszkolonych pracownikach zatrudnionych w zakładach pogrzebowych, którzy mają wykonywać czynności nowego postępowania. Nie ma bowiem żadnej informacji kto takich pracowników miałby szkolić. Ponadto informują, iż Światowa Organizacja Zdrowia nie nakazuje tak dużych zabezpieczeń jakie wprowadziło Ministerstwo Zdrowia.
Według wiedzy Polskiego Towarzystwa Pogrzebowego, WHO mówi:

„…zmarli na Covid 19 powinni być owinięci płótnem nasączonym substancją wiruso i bakteriobójczą o właściwościach dezynfekcyjnych. Nie zabrania przewozów takich zwłok przez granicę państw. Po prostu zaleca stosowanie nieco ponadstandardowych procedur (owe płótno nasączone środkiem dezynfekcyjnym).”

Należy w tym miejscu nadmienić, o kolejnym rozporządzeniu dotyczącym pozwolenia na sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich z zagranicy. Zgodnie z § 8 ust.4  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz.566 ze zm.)  zakazuje się sprowadzania z zagranicy i wywozu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz przewozu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zwłok i szczątków ludzkich, z wyłączeniem szczątków powstałych ze spopielenia zwłok.

Stanowisko Główne Inspektoratu Sanitarnego w sprawie nowelizacji

Główny Inspektor Sanitarny, odniósł się w swoim piśmie do obaw Polskiego Towarzystwa Pogrzebowego. Ustosunkował się, do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U. poz. 1783 oraz z 2007 r. poz. 10), wydanego na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1473 oraz z 2020 r. poz. 284). Podkreśla, że w/w nowelizacja– „…wynika z konieczności dostosowania standardów postępowania ze zwłokami ludzkimi do aktualnej sytuacji epidemiologiczne, w związku z ogłoszonym stanem epidemii związanym z pojawieniem się choroby wywołanej wirusem SARS-CoV-2.”

Dodaje także, iż-  „Przedmiotowe regulacje zostały wypracowane w oparciu o wiedzę i doświadczenie konsultantów krajowych w dziedzinie medycyny sądowej, chorób zakaźnych, patomorfologii, a także Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Polskie Towarzystwo wyraża jednak swoje niezadowolenie z uwagi na brak zaproszenia przedstawicieli zakładów pogrzebowych oraz organizacji branżowych, do współpracy w wyżej omawianych kwestiach. Nowelizacje przepisów, w opinii zakładów pogrzebowych jakie współpracują z naszą Grupą Pogotowie Pogrzebowe nie rozwiązują stale pogłębiających się problemów związanych z tematem. Tym samym Grupa Pogotowie Pogrzebowe również namawia do przyjrzenia się raz jeszcze przepisom i pomoc w tym trudnym czasie zakładom pogrzebowym w naszym kraju.

 

Grupa Pogotowie Pogrzebowe

 

zdjęcie podpisywanego ręcznie dokumentu

 

 

 

Masz pytania?

Pogotowie Pogrzebowe

Skontaktuj się z naszym działem pomocy

Całodobowa Infolinia

801 12 12 12

881 280 205

801 12 12 12   Infolinia Pogotowie Pogrzebowe