fbpx
Pogotowie Pogrzebowe

Cmentarz Jeżycki to zabytkowa nekropolia położona w Poznaniu, u zbiegu ulic Nowina i Szpitalna. Obecnie jego zarządcą jest Parafia pw. Chrystusa Dobrego Pasterza.

Historia powstania i dokonywanych zmian na cmentarzu

Cmentarz został założony w 1905 roku na wykupionym dwa lata wcześniej terenie, na peryferiach Jeżyc. Głównym powodem utworzenia nowej nekropolii było powstanie w 1894 roku parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa i św. Floriana i pojawienie się potrzeby założenia cmentarza parafialnego (na początku parafia korzystała z Cmentarza św. Wojciecha). Nowopowstała nekropolia była stopniowo powiększana o przylegające do niej działki.

W nienaruszonym kształcie cmentarz przetrwał okres okupacji, ale w 1961 roku uchwałą Prezydium Rady Narodowej Miasta Poznania został zamknięty ­– ostatni pochówek odbył się w listopadzie. Jego ponowne otwarcie miało miejsce dopiero w maju 1995 roku, wtedy cmentarz znalazł się w zarządzie parafii Chrystusa Dobrego Pasterza. Pierwszy pogrzeb, po 34-letniej przerwie odbył się w lipcu 1995 roku – był to pochówek ks. Bolesława Jarugi, który poczynił wiele starań, aby cmentarz został ponownie otwarty do celów grzebalnych. Nekropolia w całości została objęta programem prac rewaloryzacyjnych, w wyniku których między innymi przywrócono regularne osie kompozycyjne, a także jej pierwotny, wielokwaterowy układ.

Cmentarz Jeżycki w Poznaniu

Sprawdź też, jakie zakłady pogrzebowe Poznań należą do Grupy Pogotowie Pogrzebowe

 

Zabytki poznańskiego cmentarza

Na przestrzeni ponad stu lat istnienia poznański cmentarz zgromadził bogatą galerię nagrobków z różnych okresów. Spacerując cmentarnymi alejami, można zauważyć zmieniające się style i nurty sztuki sepulkralnej. Spotkamy tam wiele secesyjnych pomników z końca XIX wieku. Również ogrodzenie i brama wejściowa od strony ul. Nowina wykonane są w stylu secesyjnym z dekoracją historyzującą, zrealizowane przez poznańską firmę odlewniczą J. Janickiego. Nagrobki z okresu międzywojennego i powojennego także nawiązują do stylistyki secesyjnej. Warto w tym momencie podkreślić, że styl secesyjny charakteryzuje się asymetrią, płynnymi, falistymi liniami, opływowymi kształtami i stosowaniem wielu dekoracji.

Wzrost popularności modernizmu z czasem spowodował, że zaczęły pojawiać się pomniki o prostej konstrukcji z niewielką ilością elementów dekoracyjnych. Dla przykładu w tym stylu został wykonany nagrobek Jureczka i Zbyszka Rajewskich, który przedstawia zgeometryzowaną figurę anioła, wpisaną w prostokątną stelę, jego autorem jest Wawrzyniec Kaim. Z pomników wykonanych w czasach powojennych na szczególną uwagę zasługuje rzeźba na grobie Pelagii Haendschke autorstwa Czesława Woźniaka. Wśród wielu nagrobków około 300 zakwalifikowanych jest jako zabytki. Ponadto w centralnej części nekropolii znajduje się kaplica św. Barbary wykonana w stylu neoromańskim.

Cmnetarz Jeżycki w Poznaniu Anioł

Pomnik wdzięczności, czyli symbol jeżyckiej nekropolii

W 1932 roku na cześć poległych w I wojnie światowej, powstaniu wielkopolskim i w wojnie bolszewickiej w 1920 roku, został ufundowany przez Komitet Towarzystw Dzielnicy Jeżyckiej pomnik zaprojektowany przez Lucjana Michałowskiego we współpracy z Władysławem Walterem. Realizację wykonał z kolei zakład kamieniarsko-rzeźbiarski Janusza Zielińskiego. Na cokole znajduje się płaskorzeźba przedstawiająca orła w koronie, a także napis: „poległym parafianom 1914-1920”. W 2004 roku dzięki staraniom Towarzystwa Opieki nad Zabytkowym Cmentarzem Jeżyckim pomnik został poddany renowacji.

Wyjątkowe osobistości pochowane na cmentarzu

Henryk i Jan Kulczyk – polscy przedsiębiorcy, Jak Kulczyk został wielokrotnie uznany za najbogatszego Polaka,

Zachęcamy także do przeczytania biografii Jana Kulczyka – Wspomnienie – rocznica śmierci Jana Kulczyka

Stanisław Kuryłłowicz – wioślarz, olimpijczyk z Berlina z 1936 roku,

Piotr Wypart – aktor teatralny i filmowy,

Henryk Zielazek – reprezentant Polski w hokeju na trawie, działacz sportowy.

Wystawa z okazji stulecia zabytkowego Cmentarza Jeżyckiego

W 2005 roku odbyła się wystawa na stulecie istnienia Cmentarza Jeżyckiego. Ekspozycja była podzielona na trzy działy. Pierwszy z nich został poświęcony historii cmentarza oraz jego burzliwym dziejom, wykonany w formie kalendarium wydarzeń wraz z zachowanymi fotografiami i dokumentami. Druga część przedstawiała osoby zasłużone dla Poznania i Wielkopolski, które zostały pochowane na cmentarzu. Składały się na nią fotografie poszczególnych pomników wraz z notami biograficznymi. Dział trzeci przedstawiał zabytki znajdujące się na terenie cmentarza.

Grupa Pogotowie Pogrzebowe

Masz pytania?

Pogotowie Pogrzebowe

Skontaktuj się z naszym działem pomocy

Całodobowa Infolinia

801 12 12 12

881 280 205

801 12 12 12   Infolinia Pogotowie Pogrzebowe