fbpx
Pogotowie Pogrzebowe

Czym różni się akt zgonu od karty zgonu?

Zacznijmy od karty zgonu bowiem to ją otrzymujemy w pierwszej kolejności. Tak więc, karta zgonu jest dokumentem wystawianym przez lekarza.
Od okoliczności w których nastąpił zgon zależy w jakim momencie lekarz nam ją wyda. Możemy o tym przeczytać tutaj:

Krok po kroku, co zrobić w momencie zgonu.

Karta zgonu jest konieczna, aby zakład pogrzebowy mógł zabrać ciało osoby zmarłej.

Akt zgonu natomiast jest oficjalnym dokumentem urzędowym, potwierdzającym zgon danej osoby. Aby uzyskać taki dokument musimy udać się do miejscowego Urzędu Stanu Cywilnego oraz posiadać ze sobą kartę zgonu gdyż to na jej podstawie zostaje sporządzony akt. O koniecznych dokumentach jakie powinniśmy mieć przy sobie udając się do urzędu w poniższym tekście.

Dokumenty niezbędne do wydania aktu zgonu w Urzędzie Stany Cywilnego.

Jak długo czeka się na zwrot kosztów pochówku z ZUS-u?
Jakie dokumenty muszę posiadać aby otrzymać zasiłek?
Czy zakład pogrzebowy może dokonać tych czynności za mnie?

Jeżeli chodzi o zwrot kosztów pochówku tj. otrzymanie zasiłku pogrzebowego, przepisy mówią o 30 dniach kalendarzowych od chwili złożenia wszystkich dokumentów. We wniosku podajemy sposób w jaki zasiłek zostanie nam wypłacony, może to być konto bankowe lub adres.

Zasiłek pogrzebowy – komu się należy? ile wynosi?

Dokumenty jakie powinna posiadać osoba z rodziny zmarłego lub spoza ale ponosząca koszty pogrzebu :

 • odpis skrócony aktu zgonu,
 • odpis skrócony aktu urodzenia dziecka, które urodziło się martwe, albo odpis zupełny aktu urodzenia dziecka z adnotacją urzędnika, że dziecko urodziło się martwe – jeśli dziecko urodziło się martwe,
 • zaświadczenie płatnika składek (na przykład pracodawcy) o tym, że ty albo zmarły podlegacie ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu – w przypadku osoby ubezpieczonej (nie dotyczy to osób, które mają pozarolniczą działalność i osób, które z nimi współpracują),
 • kopie rachunków, które dotyczą pogrzebu i potwierdził je bank – jeśli oryginały składasz w banku,
 • oryginały rachunków, które dotyczą pogrzebu (na przykład dokumenty z kościoła, które potwierdzą koszty związane z ceremonią kościelną),
 • dokumenty, które potwierdzą, że jesteś z rodziny zmarłego (na przykład odpis skrócony aktu urodzenia),
 • dokument tożsamości, na przykład dowód osobisty albo paszport – jeśli składasz dokumenty osobiście w jednostce ZUS,
 • wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego (Z-12) – pobierz i wypełnij.

Jednak jeśli reprezentujemy instytucję która płaciła za pogrzeb, lista wymaganych dokumentów jest nieco krótsza:

 • odpis skrócony aktu zgonu,
 • odpis skrócony aktu urodzenia dziecka, które urodziło się martwe, albo odpis zupełny aktu urodzenia dziecka z adnotacją urzędnika, że dziecko urodziło się martwe – jeśli dziecko urodziło się martwe,
 • oryginały rachunków, które dotyczą pogrzebu (na przykład dokumenty z kościoła, które potwierdzą koszty związane z ceremonią kościelną),
 • kopie rachunków, które dotyczą pogrzebu i potwierdził je bank – jeśli oryginały składasz w banku,
 • dokument tożsamości, na przykład dowód osobisty albo paszport – jeśli składasz dokumenty osobiście w jednostce ZUS.

Z reguły zakład pogrzebowy nie może w naszym imieniu dokonać formalności związanych z otrzymaniem aktu zgonu w urzędzie stanu cywilnego. Wychodząc jednak naprzeciw oczekiwaniom, zakłady pogrzebowe pomagają w uzyskaniu zasiłku pogrzebowego. Możemy w siedzibie zakładu otrzymać i wypełnić wniosek
z pomocą fachowców. Do wypełnionego wniosku dołączamy upoważnienie dzięki któremu dom pogrzebowy będzie mógł występować w naszym imieniu w kontakcie
z ZUS-em. Uregulowanie podstawy prawnej w Ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 887).

 

Grupa Pogotowie Pogrzebowe

 

pytania na infolinii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masz pytania?

Pogotowie Pogrzebowe

Skontaktuj się z naszym działem pomocy

Całodobowa Infolinia

801 12 12 12

881 280 205

801 12 12 12   Infolinia Pogotowie Pogrzebowe