fbpx
Pogotowie Pogrzebowe

W ramach współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych Pogotowie Pogrzebowe świadczy konsultacje w sprawach związanych z uzyskaniem zasiłku pogrzebowego z ZUS. Doradcy pogrzebowi pozostają do Państwa dyspozycji przez całą dobę, każdego dnia.

Stworzyliśmy także cykl artykułów nawiązujących do tego tematu.
Dzisiejszy artykuł jest już ostatnim z cyklu, ale jeśli mają Państwo inne pytania związane z uzyskaniem zasiłku pogrzebowego, których nie poruszyliśmy, zachęcamy do kontaktu pod numerem Pogotowia Pogrzebowego 801 12 12 12.

Dzisiaj przyjrzymy się następującym zagadnieniom:

 • Czy jeżeli zmarły pracował za granicą, był tam ubezpieczony, ale chowany jest w Polsce, to rodzina może ubiegać się o zasiłek pogrzebowy?
 • Ile po okresie ustania stosunku pracy zmarłego obejmuje go okres ubezpieczenia? Np. pracownik 15 dni po utracie pracy umiera, czy w takim wypadku bliscy mogą go pochować z zasiłku?
 • Czy obywatel Ukrainy pracujący w Polsce na umowę o pracę może skorzystać z zasiłku, nawet jeśli będzie pochowany na Ukrainie?
 • Czy pracodawca, organizując transport zmarłego pracownika, może uzyskać zasiłek pogrzebowy za transport z Polski za granicę?
 • W jakich przypadkach pracodawca może starać się o zasiłek pogrzebowy na pochówek pracownika?

Czy jeżeli zmarły pracował za granicą, był tam ubezpieczony, chowany jest w Polsce, to rodzina może ubiegać się o zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy przysługuje po spełnieniu poniższych warunków.

Zasiłek przysługuje:

 

 • członkowi rodziny,
 • pracodawcy,
 • domowi pomocy społecznej,
 • gminie,
 • powiatowi,
 • osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego,
 • osobie obcej,

jeżeli pokryli koszty pogrzebu.

 

Zasiłek pogrzebowy przysługuje po śmierci:

 1. osoby, która ma przyznaną emeryturę lub rentę,
 2. osoby, która ma przyznaną emeryturę pomostową,
 3. osoby, która jest ubezpieczona w ZUS,
 4. osoby, która ma przyznane nauczycielskie świadczenie kompensacyjne,
 5. osoby, która zmarła w czasie pobierania zasiłku chorobowego albo świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu ubezpieczenia,
 6. osoby, która w dniu śmierci nie miała przyznanej emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania,
 7. cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych, która pobierała świadczenie pieniężne,
 8. osoby, która pobierała świadczenie przedemerytalne lub zasiłek przedemerytalny,
 9. osoby, która pobierała rentę socjalną,
 10. osoby, która zmarła wskutek wypadku lub choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach,
 11. osoby, która pobierała rentę z tytułu wypadku lub choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach,
 12. członka rodziny osoby wymienionej w punktach 1–4, 8 i 11.

Ile po okresie ustania stosunku pracy zmarłego obejmuje go okres ubezpieczenia? Np. pracownik 15 dni po utracie pracy umiera, czy w takim wypadku bliscy mogą go pochować z zasiłku?

Warunki do nabycia prawa do zasiłku pogrzebowego muszą być spełnione na dzień zgonu osoby, po której koszty pogrzebu są pokrywane.

Czy obywatel Ukrainy pracujący w Polsce na umowę o pracę może skorzystać z zasiłku, nawet jeśli będzie pochowany na Ukrainie?

Tak, jeżeli zgon zastąpi w trakcie ubezpieczenia.

Czy pracodawca, organizując transport zmarłego pracownika, może uzyskać zasiłek pogrzebowy za transport z Polski za granicę?

Zasiłek pogrzebowy przysługuje pracodawcy jeżeli pokryje koszty pogrzebu pracownika. Koszty pogrzebu to potwierdzone rachunkami/fakturami koszty powstałe od chwili śmierci osoby, po której przysługuje zasiłek do chwili zakończenia ceremonii pogrzebowej.

W jakich przypadkach pracodawca może starać się o zasiłek pogrzebowy na pochówek pracownika?

Zasiłek pogrzebowy przysługuje pracodawcy jeżeli pokryje koszty pogrzebu pracownika.

Porozumienie Pogotowie Pogrzebowe 801 12 12 12 - ZUS

 

Przypominamy też, że wszystkie pytania związane z zasiłkiem pogrzebowym, na które odpowiadamy wspólnie z pracownikami ZUS, znajdą Państwo w pierwszej części artykułów z tego cyklu –> Najczęściej zadawane pytania o świadczenia z ZUS – część 1

Grupa Pogotowie Pogrzebowe

Masz pytania?

Pogotowie Pogrzebowe

Skontaktuj się z naszym działem pomocy

Całodobowa Infolinia

801 12 12 12

881 280 205

801 12 12 12   Infolinia Pogotowie Pogrzebowe