fbpx
Pogotowie Pogrzebowe

W ubiegłym roku Pogotowie Pogrzebowe nawiązało współpracę z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, czego efektem jest m.in. możliwość skorzystania z konsultacji w sprawach związanych z uzyskaniem zasiłku pogrzebowego z ZUS-u – wystarczy zadzwonić pod numer ogólnopolskiej infolinii Pogotowia Pogrzebowego 801 12 12 12, aby otrzymać interesujące informacje.

Stworzyliśmy także cykl artykułów nawiązujących do tematu, dzisiaj przyjrzymy się następującym zagadnieniom:

  • Ile czasu od dnia pogrzebu ma rodzina, czy też osoba, która chowała zmarłego, do złożenia dokumentów o zasiłek pogrzebowy?
  • Czy najbliższa rodzina po okresie np. dwóch lat po pogrzebie może uzyskać informacje, czy na zmarłego był pobrany zasiłek pogrzebowy oraz kto go pobrał?
  • Czy w przypadku pogrzebu dziecka nienarodzonego przysługuje zwrot zasiłku pogrzebowego? Czy istnieją uwarunkowania dotyczące tygodnia ciąży?

Przypominamy też, że kompletną listę pytań związanych z zasiłkiem pogrzebowym, na które odpowiadamy wspólnie z pracownikami ZUS, znajdą Państwo w pierwszej części artykułów z tego cyklu – Najczęściej zadawane pytania o świadczenia z ZUS – część 1

Wniosek o zasiłek pogrzebowy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - formularz

Ile czasu od dnia pogrzebu ma rodzina, czy też osoba, która chowała zmarłego, do złożenia dokumentów o zasiłek pogrzebowy?

Wniosek o zasiłek pogrzebowy należy złożyć w ciągu 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, po której opłacono koszty pogrzebu. Po tym terminie następuje przedawnienie roszczeń, czyli wnioskodawca nie otrzyma zasiłku.

Jeżeli nie można było dotrzymać tego terminu z powodu:

  • późniejszego odnalezienia ciała lub zidentyfikowania osoby zmarłej
  • albo z innych przyczyn całkowicie niezależnych od wnioskodawcy

należy złożyć dokumenty w ciągu 12 miesięcy od dnia pogrzebu oraz dołączyć dokumenty, które potwierdzą powód opóźnienia:

  • zaświadczenie policji lub prokuratury,
  • odpis zupełny aktu zgonu,
  • inny dokument urzędowy.

Starsza kobieta wypełnia dokument

Czy najbliższa rodzina po okresie np. dwóch lat po pogrzebie może uzyskać informacje, czy na zmarłego był pobrany zasiłek pogrzebowy oraz kto go pobrał?

Zgodnie z art. 50 ust. 4 s.u.s. – dane zgromadzone na koncie ubezpieczonego i koncie płatnika składek udostępnia się na wniosek ubezpieczonego, którego dotyczą informacje zawarte na kontach.

Czy w przypadku pogrzebu dziecka nienarodzonego przysługuje zwrot zasiłku pogrzebowego? Czy istnieją uwarunkowania dotyczące tygodnia ciąży?

Zasiłek pogrzebowy przysługuje (po spełnieniu ogólnych warunków) po przedłożeniu: aktu urodzenia dziecka, które urodziło się martwe albo odpisu zupełnego aktu urodzenia dziecka z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe.

Porozumienie Pogotowie Pogrzebowe 801 12 12 12 - ZUS

Jeśli mają Państwo inne pytania związane z uzyskaniem zasiłku pogrzebowego z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zachęcamy do skontaktowania się z doradcą pogrzebowym pod numerem Pogotowia Pogrzebowego 801 12 12 12.

Grupa Pogotowie Pogrzebowe

Masz pytania?

Pogotowie Pogrzebowe

Skontaktuj się z naszym działem pomocy

Całodobowa Infolinia

801 12 12 12

881 280 205

801 12 12 12   Infolinia Pogotowie Pogrzebowe