fbpx
Pogotowie Pogrzebowe

W czerwcu 2022 roku Pogotowie Pogrzebowe rozpoczęło współpracę z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Dzięki temu dzwoniąc na infolinię Pogotowia Pogrzebowego 801 12 12 12, możecie Państwo skorzystać z konsultacji w sprawach związanych m.in. z zasiłkiem pogrzebowym. Stworzyliśmy także cykl artykułów, które mają na celu rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące świadczeń pobieranych z ZUS i formalności, jakie w związku z tym należy wypełnić. W dzisiejszym, trzecim już artykule z cyklu, przyjrzymy się następującym zagadnieniom:

  • Czy opiekun z notarialnym upoważnieniem do pochówku od zmarłego może ubiegać się o zasiłek pogrzebowy?
  • Czy zakład pogrzebowy z notarialnym upoważnieniem do pochówku od zmarłego typu funeral planning może ubiegać się o zwrot zasiłku pogrzebowego?
  • Czy obca, niespokrewniona osoba może pochować zmarłego w ramach zasiłku?

Jednocześnie przypominamy, że kompletną listę najczęściej zadawanych pytań na naszej infolinii, na które przygotowaliśmy odpowiedzi we współpracy z pracownikami ZUS-u, znajdą Państwo w artykule: Najczęściej zadawane pytania o świadczenia z ZUS – część 1

Zasiłek pogrzebowy - pomoc ze strony Pogotowia Pogrzebowego

Czy opiekun z notarialnym upoważnieniem do pochówku od zmarłego może ubiegać się o zasiłek pogrzebowy?

W przypadku zgonu osoby, nad którą ustanowiono opiekę prawną, zasiłek pogrzebowy przysługuje, jeżeli koszty pogrzebu pokrywa ubezpieczona osoba będąca opiekunem prawnym.

W pozostałych przypadkach uprawnienia do zasiłku rozpatrywane są na ogólnych zasadach.

Opiekun prawny — to osoba ustanowiona do ochrony interesów osobistych i majątkowych innej osoby, która takiej opieki potrzebuje.

Czy zakład pogrzebowy z notarialnym upoważnieniem do pochówku od zmarłego typu funeral planning może ubiegać się o zwrot zasiłku pogrzebowego?

Zakładowi pogrzebowemu nie przysługuje prawo do zasiłku pogrzebowego.

Więcej o funeral planning’u przeczytacie tutaj – Planowanie własnego pogrzebu coraz popularniejsze w Polsce!

Czy obca, niespokrewniona osoba może pochować zmarłego w ramach zasiłku?

Tak pod warunkiem, że osoba zmarła w chwili śmierci spełniała poniższe warunki. Tytuł ubezpieczenia musi być spełniony po stronie osoby zmarłej.

Zasiłek pogrzebowy przysługuje po śmierci:

1. osoby, która ma przyznaną emeryturę lub rentę,

2. osoby, która ma przyznaną emeryturę pomostową,

3. osoby, która jest ubezpieczona w ZUS,

4. osoby, która ma przyznane nauczycielskie świadczenie kompensacyjne,

5. osoby, która zmarła w czasie pobierania zasiłku chorobowego albo świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu ubezpieczenia,

6. osoby, która w dniu śmierci nie miała przyznanej emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania,

7. cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych, która pobierała świadczenie pieniężne,

8. osoby, która pobierała świadczenie przedemerytalne lub zasiłek przedemerytalny,

9. osoby, która pobierała rentę socjalną,

10. osoby, która zmarła wskutek wypadku lub choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach,

11. osoby, która pobierała rentę z tytułu wypadku lub choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach,

12. członka rodziny osoby wymienionej w punktach 1–4, 8 i 11.

Porozumienie Pogotowie Pogrzebowe 801 12 12 12 - ZUS

Jeśli mają Państwo inne pytania, potrzebują Państwo konsultacji odnośnie świadczeń z ZUS lub pomocy okołopogrzebowej, zachęcamy do skontaktowania się z doradcą pogrzebowym pod numerem 801 12 12 12. Pozostajemy do dyspozycji codziennie, przez całą dobę.

Grupa Pogotowie Pogrzebowe

Masz pytania?

Pogotowie Pogrzebowe

Skontaktuj się z naszym działem pomocy

Całodobowa Infolinia

801 12 12 12

881 280 205

801 12 12 12   Infolinia Pogotowie Pogrzebowe