fbpx
Pogotowie Pogrzebowe

W dzisiejszym artykule z cyklu „Najczęściej zadawane pytania o świadczenia z ZUS-u” przyjrzymy się następującym zagadnieniom:

 • Czy siostra/brat/wnuczka chowając zmarłego, mogą starać się o zasiłek pogrzebowy?Pytania do Pogotowia Pogrzebowego w ramach porozumienia z ZUS
 • Czy w przypadku gdy zmarły nie był ubezpieczony, natomiast syn, który organizuje pogrzeb, pracuje (zatrudniony na umowę o pracę), może dostać zwrot zasiłku pogrzebowego?
 • Czy osoba na zasiłku dla bezrobotnych może pochować matkę/ojca w ramach zasiłku pogrzebowego, jeśli zmarli byli nieubezpieczeni?

Całą listę najczęściej zadawanych pytań na naszej infolinii, na które przygotowaliśmy odpowiedzi we współpracy z pracownikami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych znajdą Państwo w artykule: Najczęściej zadawane pytania o świadczenia z ZUS – część 1

Jednocześnie przypominamy, że w czerwcu bieżącego roku Pogotowie Pogrzebowe rozpoczęło współpracę z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, dzięki temu dzwoniąc na naszą infolinią Pogotowie Pogrzebowe 801 12 12 12, mają Państwo możliwość uzyskania wszelkich informacji związanych ze świadczeniami pobieranymi z ZUS-u.

Czy siostra, brat lub wnuczka chowając zmarłego, mogą starać się o zasiłek pogrzebowy?

Przy przyznawaniu zasiłku członkowie rodziny to:

 • małżonek (wdowa i wdowiec), także pozostający w separacji orzeczonej wyrokiem sądu,
 • rodzice, ojczym, macocha oraz osoba przysposabiająca,
 • dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione,
 • dzieci przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej,
 • inne dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności,
 • rodzeństwo,
 • dziadkowie,
 • wnuki,
 • osoby, nad którymi została ustanowiona opieka prawna.

Zasiłek pogrzebowy w takim przypadku będzie przysługiwał, jeżeli zmarły lub członek rodziny spełnia niżej wymienione warunki.

Zasiłek przysługuje:

 

 • członkowi rodziny,
 • pracodawcy,
 • domowi pomocy społecznej,
 • gminie,
 • powiatowi,
 • osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego,
 • osobie obcej,

jeżeli pokryli koszty pogrzebu.

 

Zasiłek pogrzebowy przysługuje po śmierci:

 

1. osoby, która ma przyznaną emeryturę lub rentę,

2. osoby, która ma przyznaną emeryturę pomostową,

3. osoby, która jest ubezpieczona w ZUS,

4. osoby, która ma przyznane nauczycielskie świadczenie kompensacyjne,

5. osoby, która zmarła w czasie pobierania zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu ubezpieczenia,

6. osoby, która w dniu śmierci nie miała przyznanej emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania,

7. cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych, która pobierała świadczenie pieniężne,

8. osoby, która pobierała świadczenie przedemerytalne lub zasiłek przedemerytalny,

9. osoby, która pobierała rentę socjalną,

10. osoby, która zmarła wskutek wypadku lub choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach,

11. osoby, która pobierała rentę z tytułu wypadku lub choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach,

12. członka rodziny osoby wymienionej w punktach 1-4, 8 i 11.

Czy w przypadku gdy zmarły nie był ubezpieczony, natomiast syn, który organizuje pogrzeb, pracuje (zatrudniony na umowę o pracę), może dostać zwrot zasiłku pogrzebowego?

Tak. W takim przypadku zasiłek pogrzebowy przysługuje z tytułu zgonu członka rodziny ubezpieczonego.

Czy osoba pobierająca zasiłek dla bezrobotnych może pochować matkę/ojca w ramach zasiłku pogrzebowego, jeśli zmarli byli nieubezpieczeni?

Prawo do zasiłku pogrzebowego przysługuje tylko wtedy gdy zmarły był członkiem rodziny ubezpieczonego. Bezrobotny nie podlega do ubezpieczenia rentowego.

Odpowiedzi na pytania przygotowane we współpracy i konsultacji z pracownikami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Grupa Pogotowie Pogrzebowe

Masz pytania?

Pogotowie Pogrzebowe

Skontaktuj się z naszym działem pomocy

Całodobowa Infolinia

801 12 12 12

881 280 205

801 12 12 12   Infolinia Pogotowie Pogrzebowe