fbpx
Pogotowie Pogrzebowe

Przypominamy, że od czerwca bieżącego roku Pogotowie Pogrzebowe współpracuje z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych – ZUS. Dzięki tej współpracy dzwoniąc na infolinię, możecie Państwo skorzystać z konsultacji w sprawach związanych ze świadczeniami pobieranymi z ZUS-u. Aby lepiej przybliżyć Państwu trudne, niekiedy zawiłe i niezrozumiałe przepisy przygotowaliśmy cykl artykułów z odpowiedziami na najczęściej zdawane pytania.

Cykl będzie się składał z 6 artykułów, w których odpowiemy na następujące pytania:

 1. Kto może pochować zmarłego, korzystając z zasiłku pogrzebowego?
 2. Czy siostra/brat/wnuczka chowając zmarłego, może starać się o zasiłek pogrzebowy?
 3. Czy opiekun z notarialnym upoważnieniem do pochówku od zmarłego może ubiegać się o zasiłek pogrzebowy?
 4. Czy zakład pogrzebowy z notarialnym upoważnieniem do pochówku od zmarłego typu funeral planning może ubiegać się o zwrot zasiłku pogrzebowego?
 5. Czy w przypadku gdy zmarły nie był ubezpieczony, natomiast syn, który organizuje pogrzeb, pracuje (zatrudniony na umowę o pracę), może dostać zwrot zasiłku pogrzebowego?
 6. Co jeżeli ani zmarły, ani najbliżsi w pierwszej linii nie są ubezpieczeni? Co można zrobić w takiej sytuacji, by móc się posiłkować zasiłkiem pogrzebowym?
 7. Czy w przypadku pogrzebu dziecka nienarodzonego przysługuje zwrot zasiłku pogrzebowego? Czy istnieją uwarunkowania dotyczące tygodnia ciąży?
 8. Czy jeżeli zmarły pracował za granicą, był tam ubezpieczony, ale chowany jest w Polsce, to rodzina może ubiegać się o zasiłek pogrzebowy?
 9. Ile po okresie ustania stosunku pracy zmarłego obejmuje go okres ubezpieczenia? Np. pracownik 15 dni po utracie pracy umiera, czy w takim wypadku bliscy mogą go pochować z zasiłku?
 10. Czy obca, niespokrewniona osoba może pochować zmarłego w ramach zasiłku?
 11. Czy obywatel Ukrainy pracujący w Polsce na umowę o pracę może skorzystać z zasiłku, nawet jeśli będzie pochowany na Ukrainie?
 12. Czy osoba na zasiłku dla bezrobotnych może pochować matkę/ojca w ramach zasiłku pogrzebowego, jeśli zmarli byli nieubezpieczeni?
 13. Ile czasu od dnia pogrzebu ma rodzina, czy też osoba, która chowała zmarłego, do złożenia dokumentów o zasiłek pogrzebowy?
 14. Czy najbliższa rodzina po okresie np. dwóch lat po pogrzebie może uzyskać informację, czy na pochówek był pobrany zasiłek pogrzebowy oraz kto go pobrał?
 15. Czy pracodawca, organizując transport zmarłego pracownika, może uzyskać zasiłek pogrzebowy za transport z Polski za granicę?
 16. W jakich przypadkach pracodawca może starać się o zasiłek pogrzebowy na pochówek pracownika?

Porozumienie Pogotowie Pogrzebowe 801 12 12 12 - ZUS

 

Zaczniemy od wyjaśnienia podstawowego zagadnienia.

Kto może pochować zmarłego, korzystając z zasiłku pogrzebowego?

Zasiłek przysługuje:

 • członkowi rodziny,
 • pracodawcy,
 • domowi pomocy społecznej,
 • gminie,Pytania do Pogotowia Pogrzebowego w ramach porozumienia z ZUS
 • powiatowi,
 • osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego,
 • osobie obcej, jeżeli pokryli koszty pogrzebu.

Zasiłek pogrzebowy przysługuje po śmierci:

 1. osoby, która ma przyznaną emeryturę lub rentę,
 2. osoby, która ma przyznaną emeryturę pomostową,
 3. osoby, która jest ubezpieczona w ZUS,
 4. osoby, która ma przyznane nauczycielskie świadczenie kompensacyjne,
 5. osoby, która zmarła w czasie pobierania zasiłku chorobowego albo świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu ubezpieczenia,
 6. osoby, która w dniu śmierci nie miała przyznanej emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania,
 7. cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych, która pobierała świadczenie pieniężne,
 8. osoby, która pobierała świadczenie przedemerytalne lub zasiłek przedemerytalny,
 9. osoby, która pobierała rentę socjalną,
 10. osoby, która zmarła wskutek wypadku lub choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach,
 11. osoby, która pobierała rentę z tytułu wypadku lub choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach,
 12. członka rodziny osoby wymienionej w punktach 1–4, 8 i 11.

A co jeżeli ani zmarły, ani najbliżsi w pierwszej linii nie są ubezpieczeni? Co możemy zrobić w takiej sytuacji, by móc posiłkować się zasiłkiem pogrzebowym?

Niestety w takiej sytuacji zasiłek pogrzebowy nie przysługuje.

 

Grupa Pogotowie Pogrzebowe

Masz pytania?

Pogotowie Pogrzebowe

Skontaktuj się z naszym działem pomocy

Całodobowa Infolinia

801 12 12 12

881 280 205

801 12 12 12   Infolinia Pogotowie Pogrzebowe