fbpx
Pogotowie Pogrzebowe

Coraz więcej osób w Polsce decyduje się na kremację ciała Osoby Zmarłej. Powodów jest wiele – przepełnione cmentarze, względy ekologiczne, ekonomiczne czy też logistyczne. Transport skremowanych zwłok jest znacznie łatwiejszy i tańszy w porównaniu z transportem tradycyjnej trumny. Pochówki w miejscach odległych od miejsca śmierci zdarzają się coraz częściej. Często bywa tak, że zgon nastąpi kilkaset kilometrów od stałego miejsca zamieszkania Osoby Zmarłej i jej bliskich.

Urna z prochami i kwiaty pogrzebowe - Pogotowie Pogrzebowe, transport zwłok i prochów

Transport trumny – regulacje prawne

Transport ciała w trumnie obwarowany jest rygorystycznymi przepisami, przede wszystkim nie można przewozić trumny osobiście, własnym środkiem transportu. Samochody do przewozu Osób Zmarłych w trumnie muszą spełniać szereg wymogów i są przeznaczone wyłącznie do tego celu. W związku z tym, takim transportem zajmują się zakłady pogrzebowe, które posiadają stosowne zezwolenia na taką działalność.

Transport urny – regulacje prawne

Jeśli chodzi o przewożenie urny, regulacje są dużo bardziej przychylne. Urna z prochami, którą chcemy przetransportować, musi być szczelnie zamknięta, tak aby prochy się nie rozsypały. Przepisy określają, że poza pracownikami zakładu pogrzebowego mogą ją przewozić osoby uprawnione, czyli Rodzina lub osoby wskazane w testamencie. Transport może odbywać się dowolnym środkiem transportu, w taki sposób, by zapewnić prochom Osoby Zmarłej odpowiedni szacunek. Należy jednak pamiętać, że każdy kraj ma odrębne przepisy prawne, również te związane z kremacją ciała czy pochówkiem. W praktyce zdarza się, że urna z prochami może nie zostać wydana Rodzinie, a jedynie przedstawicielom firmy pogrzebowej.

Urna z prochami, karawan pogrzebowy i oprawa kwiatowa - pogrzeb

Sprowadzenie ciała lub prochów Osoby Zmarłej do Polski

Jeśli chcemy sprowadzić prochy Osoby Zmarłej z zagranicy do Polski, musimy w pierwszej kolejności uzyskać:

  • Pozwolenie starosty lub prezydenta miasta, właściwego ze względu na miejsce, w którym Osoba Zmarła lub jej prochy mają być pochowane,
  • Zaświadczenie polskiego konsula, że zwłoki lub prochy mogą być sprowadzone na terytorium Polski.

Transport urny z prochami poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

Jeśli zaś chcemy przetransportować urnę z prochami lub trumnę ze zwłokami do innego państwa, aby tam zorganizować pochówek, należy zapoznać się przede wszystkim z miejscowymi przepisami sanitarno-cmentarnymi. Zdarza się, że w przypadku przewożenia urny z prochami z Polski do innego kraju drogą powietrzną, służby celne wymagają oplombowania urny przez krajowy inspektorat sanitarny.

Pogrzeb z kremacją – o czym należy pamiętać?

Aby mieć pewność, że przewiezione przez granicę prochy posiadają odpowiednie dokumenty i zezwolenia (np. akt zgonu przetłumaczony na język polski, kopia zgody na przewóz szczątków do kraju), które nie utrudnią przygotowania pogrzebu i np. otrzymania zasiłku pogrzebowego warto skorzystać z pomocy firmy specjalizującej się w międzynarodowym transporcie zwłok i prochów.

Sprawdź, jakie zakłady pogrzebowe należące do Grupy Pogotowie Pogrzebowe w Warszawie specjalizują się w transporcie międzynarodowym – zakłady pogrzebowe Warszawa.

Trzeba pamiętać również, że polskie prawo zabrania przechowywania urny z prochami w domu. Nie zezwala także na pochówek na innym terenie niż cmentarz czy rozsypanie prochów w wybranym miejscu. Po przetransportowaniu na terytorium Polski urnę należy dostarczyć do przechowania w miejsce do tego przeznaczone, tj. do zakładu pogrzebowego czy kaplicy cmentarnej. Urna musi zostać pochowana w grobie murowanym lub w kolumbarium. Są to specjalne nisze na urny, które są w Polsce coraz popularniejsze.

Kolumbarium, pogrzeb z kremacją, kremacja

Grupa Pogotowie Pogrzebowe

Masz pytania?

Pogotowie Pogrzebowe

Skontaktuj się z naszym działem pomocy

Całodobowa Infolinia

801 12 12 12

881 280 205

801 12 12 12   Infolinia Pogotowie Pogrzebowe