fbpx
Pogotowie Pogrzebowe

Możemy zauważyć dość popularny trend rezerwowanie grobu jeszcze za życia. Wiele osób szczególnie w podeszłym wieku robi to, aby odciążyć rodzinę po swojej śmierci. Zdają sobie sprawę, że bliscy pozostaną z wieloma problemami, z którymi wcześniej mogli się nie spotkać. Nie chcą narażać ich na dodatkowe koszty, gdy już odejdą. O miejscu spoczynku zawczasu myślą też osoby samotne, które obawiają się, że nie będzie miał kto zadbać o ich godny pochówek.

Również na naszą infolinię Pogotowie Pogrzebowe 801 12 12 12 wielokrotnie dodzwaniają się osoby, które chcą zaplanować swój pogrzeb i wcześniej uregulować kwestie cmentarne, potrzebują pomocy i chcą, aby ktoś rozwiał ich wątpliwości, bo często nie wiedzą, gdzie się w tej sprawie zgłosić. Jeśli chodzi o możliwość użytkowania miejsca grzebalnego na cmentarzu w stolicy, nasze zakłady pogrzebowe Warszawa, które są częścią Grupy Pogotowie Pogrzebowe, służą pomocą i poradą.

Rezerwacja miejsca na cmentarzu

Myśląc o zarezerwowaniu miejsca na cmentarzu za życia, należy pamiętać, że nie wszystkie nekropolie dopuszczają takie rozwiązanie. Szczególnie na tych zabytkowych często nie ma możliwości zarezerwowania grobu. Zawsze należy zapoznać się z wewnętrznymi przepisani konkretnego cmentarza, a najlepiej zgłosić się do jego zarządcy.

Na cmentarzach, na których nie ma problemu z miejscem, można zostać dysponentem grobu nawet w młodym wieku. Z kolei na tych przepełnionych czy miejskich, które nie mają możliwości powiększenia, obowiązują pewne ustalone zasady. Zwykle umożliwiają zarezerwowanie grobu seniorom w przedziale 70-75 lat. Aby stać się dysponentem działki grzebalnej, konieczne jest zwrócenie się do administratora cmentarza z wnioskiem o udostępnienie za życia miejsca grzebalnego oraz dostarczenie wymaganych dokumentów. W takim wniosku zazwyczaj trzeba określić rodzaj grobu, podać informacje o miejscu zamieszkania i uzasadnić wniosek.

Pogrzeb, rezerwacja miejsca na cmentarzu

Ceny udostępnienia za życia miejsca na cmentarzu

Ceny użytkowania działki grzebalnej na cmentarzach są bardzo zróżnicowane, zależą m.in. od tego, gdzie zlokalizowany jest cmentarz, a także od wielkości i rodzaju grobu.

Rezerwacja grobu za życia na warszawskim cmentarzu komunalnym

Na cmentarzach komunalnych w Warszawie jest możliwość rezerwacji grobu za życia do wykorzystania w przyszłości, jednak trzeba spełnić określone przez cmentarz warunki.

Na Cmentarzu Komunalnym Północnym (na Wólce Węglowej) można zarezerwować:

  • Grób tradycyjny murowany rodzinny, grób urnowy murowany rodzinny, niszę urnową w kolumbarium czy niszę w katakumbach.
  • Nie można z kolei stać się użytkownikiem miejsca pod pojedynczy grób ziemny lub murowany.
  • Warunki, jakie trzeba spełnić, to mieć ukończone 75. lat i na stałe mieszkać w stolicy.

Na Cmentarzu Komunalnym Południowym w Antoninowie można zarezerwować:

  • Miejsce na grób tradycyjny murowany rodzinny, grób urnowy murowany rodzinny, niszę urnową w kolumbarium, niszę w katakumbach lub miejsce na grobowiec rodzinny katakumbowy.
  • W tym wypadku także nie jest możliwe stanie się dysponentem miejsca pod pojedynczy grób ziemny lub murowany.
  • Warunkiem jest ukończenie 75. lat i stałe zamieszkanie w Warszawie, gminie Piaseczno lub Lesznowola.

Tu przeczytają Państwo o jednym z najważniejszych cmentarzy w Polsce – Cmentarz Komunalny Południowy

Na Cmentarzu Wojskowym:

  • Nie można nabyć prawa użytkowania za życia miejsca pod grób tradycyjny, istnieje z kolei możliwość zarezerwowania niszy urnowej w kolumbarium lub miejsca na grób urnowy murowany rodzinny.

Kremacja Warszawa, pogrzeb z urną, kolumbarium

Wkrótce na naszym blogu pojawi się więcej informacji o kolumbariach.

Kto może zarezerwować miejsce na cmentarzu komunalnym w Warszawie?

Zgodę na użytkowanie miejsca grzebalnego na wyżej wymienionych cmentarzach może uzyskać osoba, która ukończyła 75. rok życia. Wyjątkowo może to także zrobić osoba, która ma 70. lat, ale jest bezdzietna bądź też osoba, która choruje na ciężką chorobę nieuleczalną i przedstawi zaświadczenie lekarskie o swoim stanie zdrowia.

Jak nie dopuścić do utraty grobu?

Niewiele osób wie, że grób można stracić. Nisza w kolumbarium może być udostępniona nawet na 50. lat, z kolei miejsce pod grób tradycyjny na cmentarzu trzeba opłacać co 20 lat. Po upływie tego czasu zarządca może przekazać kwaterę do ponownego użytku. Jeśli zapomnimy o tej opłacie, to któregoś dnia może się okazać, że grób został przydzielony innej osobie. Jednak obecny dysponent grobu ma pierwszeństwo przedłużenia użytkowania grobu na kolejne lata. Jeśli zaś opłata nie zostanie uregulowana, zarząd cmentarza zwykle wysyła zawiadomienie do osoby, która jako ostatnia dokonywała wpłaty związanej z użytkowaniem grobu. Dopiero brak reakcji ze strony uprawnionych osób sprawia, że grób można przyznać komuś innemu.

Grupa Pogotowie Pogrzebowe

Masz pytania?

Pogotowie Pogrzebowe

Skontaktuj się z naszym działem pomocy

Całodobowa Infolinia

801 12 12 12

881 280 205

801 12 12 12   Infolinia Pogotowie Pogrzebowe