fbpx
Pogotowie Pogrzebowe

Drzewa od zawsze odgrywały dużą rolę w przestrzeni cmentarnej. Poza funkcją symboliczną i ozdobną mają także duże znaczenie praktyczne. Osłabiają siłę powiewu wiatru, chronią przed intensywnymi opadami, a także pełnią bardzo ważną funkcję odprowadzania wody. Ale czy nie jest tak, że doceniamy je, dopóki, dopóty nie utrudniają nam życia? Jeśli co chwilę musimy sprzątać groby naszych bliskich z nadmiaru spadających liści czy połamanych gałęzi, wtedy przestaje nam być to na rękę. W skrajnych przypadkach korzenie drzew mogą zniszczyć pomnik, a kostka wokół grobu popękać. Czasem gęsto posadzone drzewa utrudniają przejście pomiędzy grobami. Jak temu zaradzić?

Cmentarz jesienią

Kto odpowiada za pielęgnację drzew na cmentarzach?

Każdy cmentarz, który wykorzystywany jest do celów grzebalnych, posiada swojego zarządcę. Do jego obowiązków należą między innymi:

  • Czynności administracyjne – prowadzenie ksiąg, ewidencji kwater, nadzór nad cmentarzem oraz nad zakładami pogrzebowymi i kamieniarskimi, a także ustalanie z organizatorem pogrzebu terminu i miejsca pochówku
  • Czynności związane z rozbudową cmentarza
  • Czynności porządkowe, czyli utrzymanie czystości, wywóz śmieci, konserwacja urządzeń cmentarnych i właśnie pielęgnacja zieleni

Do kogo się zgłosić z prośbą o wycinkę drzewa na cmentarzu?

Tak jak wspomnieliśmy, za dbanie o drzewostan na cmentarzu odpowiada jego zarządca i to właśnie do niego powinniśmy się zgłosić z wnioskiem o wycinkę drzewa zagrażającego pomnikowi. Do wniosku powinniśmy dołączyć odpowiednią argumentację, podać powód, dla którego chcemy, aby zostało usunięte i czekać na decyzję, która niekoniecznie musi być przychylna dla wnioskodawcy. Jeżeli wnioskujemy wyłącznie dlatego, że drzewo zaśmieca pomnik liśćmi, to raczej takiej zgody nie otrzymamy. Jednak należy pamiętać, że nie możemy samodzielnie, bez niczyjej zgody podcinać drzew, ani w jakikolwiek inny sposób w nie ingerować – inaczej zostaniemy obciążeni karą pieniężną. Wszystkie prace prowadzone na cmentarzu muszą zostać uzgodnione z jego administratorem.

W przypadku, kiedy cmentarz jest wpisany do rejestru zabytków na wycinkę drzewa, a nawet przycięcie gałęzi musi wyrazić zgodę konserwator zabytków. Ustala on również z zarządcą ewentualny plan zasadzenia nowych drzew i krzewów.

Kiedy można ubiegać się o odszkodowanie za nagrobek zniszczony przez rosnące nieopodal drzewo?

Odszkodowanie za uszkodzony przez drzewo pomnik otrzymamy tylko w szczególnych przypadkach. Możemy się o nie ubiegać w sytuacji, kiedy na grób spadnie drzewo (lub jego część), które miało widoczne oznaki choroby lub zniszczenia i zagrażało ludziom oraz nagrobkom, a mimo tego administrator cmentarza nie zadbał o to, aby je odpowiednio zabezpieczyć lub wyciąć. Odszkodowania nie otrzymamy z kolei, jeśli drzewo spadło i uszkodziło pomnik wskutek nieprzewidzianych sił przyrody, np. kiedy uderzył w nie piorun czy zostało złamane podczas silnego wiatru.

Sprawdź także: Czy warto ubezpieczyć nagrobek na cmentarzu?

Pielęgnacja zieleni na polskich cmentarzach

Można zauważyć, że na polskich cmentarzach jest coraz mniej grobów ziemnych, które zamiast granitowych pomników są obsadzone roślinami. Jednak podejmuje się także działania w kierunku tego, aby w przyszłości zieleń nie została całkowicie wyparta przez beton. Na miejsce usuniętych drzew, które stwarzały zagrożenie, zwykle sadzi się nowe, nadal też na większości nekropolii główne aleje porośnięte są drzewami. Niektórzy idą jeszcze dalej, w Radomsku np. powstał system elektronicznej ewidencji cmentarnych drzew. Skanując specjalny kod zostaniemy przeniesieni na stronę, gdzie sprawdzimy szczegółowe informacje o wybranym drzewie, a także dowiemy się, w którym miejscu cmentarza rośnie. Twórca ma nadzieję, że dzięki temu więcej będzie osób, które docenią wartość roślin, niż tych, którym one przeszkadzają.

Aleja cmentarna

Grupa Pogotowie Pogrzebowe

Masz pytania?

Pogotowie Pogrzebowe

Skontaktuj się z naszym działem pomocy

Całodobowa Infolinia

801 12 12 12

881 280 205

801 12 12 12   Infolinia Pogotowie Pogrzebowe