fbpx
Pogotowie Pogrzebowe

Czy wiesz, jakie prawa przysługują Ci po śmierci bliskiej osoby? Z jakich świadczeń możesz skorzystać?  Możliwe, że należy Ci się „dodatek” do zasiłku pogrzebowego, ale nie zdajesz sobie z tego sprawy. Jak wiadomo, nieznajomość prawa szkodzi, podobnie jest w tym przypadku. Zasiłek pogrzebowy nie jest kwotą, która pozwala na pokrycie wszelkich kosztów związanych z organizacją godnego pogrzebu. W tym artykule powiemy Ci, o jakie dodatkowe środki możesz się ubiegać po stracie bliskiej osoby.

Odprawa pośmiertna od pracodawcy – czy Ci się należy?

W momencie śmierci pracownika, jego pracodawca powinien wypłacić Rodzinie Osoby Zmarłej świadczenie w postaci odprawy pośmiertnej. Jest to pomoc finansowa wypłacana jednorazowo po śmierci bliskiej osoby. Co ważne, jest to świadczenie, które nie koliduje z odebraniem zasiłku pogrzebowego. Jak mówi Kodeks pracy, odprawa przysługuje Rodzinie wyłącznie w sytuacji, kiedy pracownik był zatrudniony na umowę o pracę. Podczas wypłacania odprawy pośmiertnej nie ma znaczenia również przyczyna, z jakiej doszło od śmierci pracownika.

Więcej o tej pomocy przeczytacie w naszym artykule – Sprawdź, czy przysługuje Ci odprawa pośmiertna

Renta rodzinna – komu przysługuje?

Świadczenie pieniężne, jakim jest renta rodzinna, przysługuje każdemu uprawnionemu członkowi rodziny po śmierci bliskiej osoby, która w momencie śmierci:

  • miała prawo do emerytury, emerytury pomostowej lub spełniała warunki, aby ją otrzymać,
  • miała prawo do renty, albo spełniała warunki do jej pobierania,
  • otrzymywała świadczenie lub zasiłek przedemerytalny,
  • pobierała nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

Sprawdź, czy przysługuje Ci prawo do pobierania renty rodzinnej -> ZUS – kto jest uprawniony do renty rodzinnej

Dwie osoby trzymające się za ręce przy trumnie

Ile wynosi renta rodzinna?

Wyliczenie renty rodzinnej jest uzależnione od tego, ilu osobom z rodziny przysługuje.

  • 85% świadczenia Zmarłego przysługuje, jeśli do jego pobierania uprawniona jest jedna osoba,
  • 90% świadczenia Zmarłego przysługuje, jeśli do jego pobierania uprawnione są dwie osoby,
  • 95% świadczenia Zmarłego przysługuje, jeśli do jego pobierania uprawnione są trzy lub więcej osób.

Czy wiesz, że po śmierci bliskiej osoby, możesz odzyskać jej niewykorzystane składki wpłacone do ZUS-u?

Subkonto jest kontem, które posiada każda osoba urodzona po 1968 roku, lub osoba, która urodziła się wcześniej, ale przynależała do OFE. Nie każdy wie, że środki, które gromadzone są na tym koncie, podlegają dziedziczeniu.

Sprawdź, czy możesz wypłacić środki z subkonta bliskiej Ci Osoby Zmarłej

Jest tylko jeden warunek decydujący o możliwości pobrania środków. Osoba Zmarła, będąca emerytem nie mogła pobierać emerytury dłużej niż 3 lata. Jeżeli Osoba Zmarła pobierała świadczenie emerytalne np. 4 lata – wypłata środków nie będzie już możliwa.

Kim jest osoba uprawniona do wypłacenia środków z subkonta? 

Pierwszą bardzo ważną kwestią jest możliwość wskazania przez emeryta osoby lub kilku osób, które po jego śmierci będą mogły wypłacić pozostałe na subkoncie środki. Jeżeli takie osoby nie zostaną wyznaczone, wtedy następuje tradycyjny proces dziedziczenia.

Atrybuty prawa

Jak wygląda proces wypłaty środków z subkonta?

Aby wypłacić zgromadzone na subkoncie środki, należy wypełnić odpowiedni wniosek i wraz z wymaganymi załącznikami złożyć go w odpowiednim Oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Porozumienie ZUS z Pogotowiem Pogrzebowym

Od czerwca 2022 roku Pogotowie Pogrzebowe rozpoczęło współpracę z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Od teraz, kiedy zadzwonicie Państwo na naszą infolinię z pytaniem związanym z różnego typu świadczeniami, które pobierane są z ZUS-u, będziemy mogli udzielić Państwu informacji w tym temacie. Podjęta współpraca jest dla nas ogromnym wyróżnieniem. Podpisując porozumienie o współpracy, staliśmy się kolejnym głosem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w kwestii informowania społeczeństwa o przysługujących im prawach.

Grupa Pogotowie Pogrzebowe

Masz pytania?

Pogotowie Pogrzebowe

Skontaktuj się z naszym działem pomocy

Całodobowa Infolinia

801 12 12 12

881 280 205

801 12 12 12   Infolinia Pogotowie Pogrzebowe